Các Loại Trái Cây Khác

QUẢ HỒNG HÀN QUỐC

285.498₫

 

MẬN ĐỎ 500G

279.750₫

 

LỰU 500G

199.750₫

 

HỒNG GIÒN 500G

199.500₫

 

ĐÀO 500G

199.500₫

 

NHÃN XUỒNG 1KG

199.000₫

 

QUẢ SUNG CAMY TƯƠI 500G

189.000₫

 

SẦU RIÊNG RI6 LOẠI A 1KG

148.000₫

 

MÃNG CẦU BÀ ĐEN 1KG

115.000₫

 

MẬN (BẮC HÀ) 500G

99.500₫

 

CHANH DÂY VÀNG 500G

92.500₫

 

SUNG TƯƠI CAMY 220G

90.000₫

 

THANH LONG RUỘT ĐỎ 1KG

89.500₫

 

NA THÁI 500G

87.400₫

 

THƠM GỌT VỎ 500G

82.000₫

 

CHÀ LÀ TƯƠI 100G

74.900₫