Các Loại Trái Cây Khác

LỰU 500G

214.750₫

 

TRÁI TẦM BÓP 160G

50.000₫

 

ỔI PHÚC LỘC THỌ 500G

29.950₫

 

KHÓM ( THƠM ) WESTFOODS

65.000₫

 

THƠM TẮC CẬU

55.000₫

 

CHÀ LÀ TƯƠI 100G

82.990₫

 

DỪA HAMONA SIZE L

42.000₫

 

THANH LONG VỎ VÀNG 500G

59.750₫

 

THANH LONG RUỘT ĐỎ 1KG

96.900₫

 

MÃNG CẦU BÀ ĐEN 1KG

118.500₫

 

THANH LONG 1KG

74.900₫

 

CHANH DÂY 1KG

49.900₫

 

ĐU ĐỦ 1KG

45.000₫

 

DỪA TRÁI TƯƠI

23.500₫

 

THƠM GỌT VỎ 500G

59.750₫

 

SUNG TƯƠI CAMY 220G

90.000₫