Các Loại Trái Cây Khác

ỔI PHÚC LỘC THỌ 500G

30.000₫

 

TRÁI THƠM

55.000₫

 

DỪA TRÁI TƯƠI

23.500₫

 

CHÀ LÀ TƯƠI 100G

64.990₫

 

KHÓM ( THƠM ) WESTFOODS

65.000₫

 

LỰU 500G

199.750₫

 

DỪA HAMONA SIZE L

42.000₫

 

THANH LONG RUỘT ĐỎ 1KG

89.500₫

 

TRÁI TẦM BÓP 160G

50.000₫

 

CHANH DÂY 1KG

62.000₫

 

HỒNG GIÒN 500G

118.450₫

 

TRÁI TẦM BÓP NT 250G

86.750₫

 

THƠM GỌT VỎ 500G

82.000₫

 

ĐU ĐỦ 1KG

45.000₫

 

SUNG TƯƠI CAMY 220G

90.000₫

 

MẬN ĐỎ 500G

249.750₫