Các Loại Trái Cây Khác

QUẢ HỒNG HÀN QUỐC

285.498₫

 

LỰU

234.500₫

 

MẬN MỸ

204.500₫

 

ĐÀO ÚC

199.500₫

 

QUẢ SUNG CAMY TƯƠI 500G

189.000₫

 

SẦU RIÊNG LOẠI A

155.000₫

 

DÂU TÂY NAGARE 210G

129.900₫

 

HỒNG GIÒN

125.000₫

 

THANH LONG RUỘT ĐỎ

119.000₫

 

20% OFF
SUNG TƯƠI CAMY 220G

72.000₫

90.000₫

 

QUẢ NA THÁI

87.400₫

 

MÃNG CẦU

87.400₫

 

CHÀ LÀ TƯƠI

77.500₫

 

TRÁI TẦM BÓP

74.940₫

 

MÃNG CẦU XIÊM

65.000₫

 

THANH LONG RUỘT TRẮNG

65.000₫