TRÁI CÂY TƯƠI

DÂU TÂY HÀN QUỐC

399.900 đ

 

DÂU TÂY

196.556 đ

 

VIỆT QUẤT

139.900 đ

 

CHERRY MỸ (G)

275.369 đ

 

QUẢ MÂM XÔI 170G

90.168 đ

 

TÁO BREEZE (NEW ZEALAND)

59.925 đ

 

TÁO QUEEN (NEW ZEALAND)

62.985 đ

 

BƠ BOOTH 7 500G

63.595 đ

 

TÁO ENVY SIZE 36

114.950 đ

 

TÁO ENVY SIZE 24

157.947 đ

 

TÁO RED DELICIOUS

61.149 đ

 

CHUỐI HỮU CƠ LABA

74.150 đ