TRÁI CÂY TƯƠI

DƯA HẤU KHÔNG HẠT (TRÁI KHOẢNG 3KG)

105.000₫

 

DƯA LƯỚI RUỘT VÀNG

99.500₫

 

CAM NAVEL KHÔNG HẠT 500G

49.500₫

 

BƠ SÁP VIỆT NAM

69.500₫

 

TÁO AMBROSIA ĐỎ

59.950₫

 

10% OFF
VIỆT QUẤT

99.000₫

110.000₫

 

TÁO JULIET HỮU CƠ

70.000₫

 

TÁO GALA MỸ

57.250₫

 

XOÀI HÒA LỘC

77.500₫

 

TÁO XANH MỸ

49.000₫

 

TÁO BREEZE (NEW ZEALAND)

57.250₫

 

QUÝT ĐƯỜNG

88.900₫

 

CAM SÀNH

83.800₫

 

BƯỞI DA XANH

87.800₫

 

TÁO ROCKIT

159.000₫

 

TÁO FUJI

137.500₫