TRÁI CÂY TƯƠI

BƠ BOOTH 500G

42.450₫

 

VIỆT QUẤT

145.500₫

 

TÁO GALA 500G

49.950₫

 

XOÀI CÁT HÒA LỘC 500G

79.750₫

 

TÁO ENVY 500G

122.950₫

 

TÁO BREEZE (NZ) 500G

53.450₫

 

CHÀ LÀ TƯƠI 100G

64.990₫

 

ỔI PHÚC LỘC THỌ 500G

30.000₫

 

KIWI XANH 500G

64.500₫

 

CAM NAVEL 500G

59.750₫

 

KIWI VÀNG 500G

99.750₫

 

DƯA LƯỚI 1KG

139.900₫

 

THANH LONG RUỘT ĐỎ 1KG

89.500₫

 

NHO XANH KHÔNG HẠT 500G

149.950₫

 

DỪA TRÁI TƯƠI

23.500₫

 

DỪA HAMONA SIZE L

42.000₫