TRÁI CÂY TƯƠI

CAM NAVEL 500G

54.750₫

 

TÁO ENVY 500G

119.950₫

 

TÁO XANH 500G

44.950₫

 

TÁO BREEZE 500G

53.450₫

 

THƠM TẮC CẬU

55.000₫

 

VIỆT QUẤT

99.500₫

 

TÁO GALA 500G

49.950₫

 

TÁO AMBROSIA 500G

49.750₫

 

XOÀI CÁT CHU 500G

44.950₫

 

NHO XANH KHÔNG HẠT 500G

169.750₫

 

TÁO ROCKIT

149.500₫

 

QUÝT 500G

99.750₫

 

TÁO JULIET HỮU CƠ 500G

72.950₫

 

XOÀI CÁT HÒA LỘC 500G

114.750₫

 

TÁO SUGAR BEE 500G

94.750₫

 

TÁO KINSEI 500G

159.950₫