TRÁI CÂY TƯƠI

BƯỞI DA XANH

78.800₫

 

KHÓM TẮC CẬU

30.500₫

 

DƯA LƯỚI RUỘT VÀNG

102.685₫

 

BƠ SÁP VIỆT NAM

64.950₫

 

DƯA HẤU KHÔNG HẠT

150.400₫

 

XOÀI CÁT CHU

74.150₫

 

ĐU ĐỦ (1 TRÁI)

54.311₫

 

CAM SÀNH

83.800₫

 

CHANH DÂY

44.900₫

 

QUÝT ĐƯỜNG

88.900₫

 

THANH LONG RUỘT TRẮNG

65.800₫

 

CHUỐI XIÊM MỸ THO

37.128₫

 

TÁO ROCKIT

149.000₫

 

TÁO ENVY SIZE 70

87.450₫

 

DỪA HAMONA SIZE L

36.900₫

 

NHO XANH KHÔNG HẠT

144.950₫