TRÁI CÂY TƯƠI

BƠ CUBA

47.500₫

 

BƯỞI DA XANH

78.800₫

 

CAM RUỘT ĐỎ KHÔNG HẠT CARA

64.500₫

 

LÊ HÀN QUỐC

64.500₫

 

DỪA HAMONA SIZE L

42.000₫

 

CHUỐI XIÊM MỸ THO

37.128₫

 

CAM SÀNH

83.800₫

 

TÁO ROCKIT

149.000₫

 

QUÝT ĐƯỜNG

88.900₫

 

KIWI VÀNG

106.400₫

 

ĐU ĐỦ (1 TRÁI)

54.311₫

 

TÁO FUJI

49.900₫

 

DƯA LƯỚI RUỘT VÀNG

102.500₫

 

QUÝT

74.950₫

 

TÁO QUEEN (NEW ZEALAND)

44.500₫

 

NHO ĐỎ KHÔNG HẠT

124.950₫