TRÁI CÂY TƯƠI

CAM NAVEL 500G

54.500₫

 

TÁO ENVY 500G

102.500₫

 

TÁO GALA 500G

49.500₫

 

DƯA LƯỚI 1KG

129.000₫

 

TÁO XANH 500G

47.500₫

 

CAM RUỘT ĐỎ KHÔNG HẠT CARA 500G

64.500₫

 

TÁO QUEEN (NEW ZEALAND) 500G

49.500₫

 

NHO XANH KHÔNG HẠT 500G

159.500₫

 

TÁO BREEZE (NZ) 500G

49.500₫

 

BƯỞI DA XANH RUỘT HỒNG 1KG

87.800₫

 

15% OFF
VIỆT QUẤT

84.150₫

99.000₫

 

QUÝT 500G

69.500₫

 

CAM SÀNH BẾN TRE 1KG

83.800₫

 

CHUỐI FOHLA 500G

25.750₫

 

TÁO AMBROSIA 500G

82.500₫

 

10% OFF
KIWI VÀNG 500G

89.775₫

99.750₫