TRÁI CÂY TƯƠI

BƯỞI DA XANH

87.800₫

 

TÁO ROCKIT

149.000₫

 

DƯA LƯỚI RUỘT VÀNG

99.500₫

 

DƯA LƯỚI HÀ LAN

87.900₫

 

20% OFF
XOÀI HÒA LỘC

62.000₫

77.500₫

 

XOÀI CÁT CHU

42.250₫

 

CHANH DÂY

49.800₫

 

CHUỐI XIÊM MỸ THO

37.128₫

 

ĐU ĐỦ (1 TRÁI)

54.311₫

 

DƯA HẤU KHÔNG HẠT (TRÁI KHOẢNG 3KG)

118.500₫

 

QUÝT

69.750₫

 

TÁO BREEZE (NEW ZEALAND)

54.900₫

 

TÁO XANH MỸ

47.500₫

 

LÊ HÀN QUỐC

64.950₫

 

CAM SÀNH

83.800₫

 

TÁO AMBROSIA ĐỎ

59.950₫