TRÁI CÂY TƯƠI

ỔI PHÚC LỘC THỌ

30.000₫

 

TÁO XANH MỸ

49.450₫

 

TÁO BREEZE (NEW ZEALAND)

57.250₫

 

CAM SÀNH

83.800₫

 

BƯỞI DA XANH

87.800₫

 

LÊ HÀN QUỐC

67.500₫

 

DƯA HẤU KHÔNG HẠT (TRÁI KHOẢNG 3KG)

126.000₫

 

DƯA LƯỚI RUỘT VÀNG

99.500₫

 

TÁO ENVY SIZE 70

99.950₫

 

DƯA LƯỚI HÀ LAN

87.900₫

 

CHUỐI XIÊM MỸ THO

37.500₫

 

ĐU ĐỦ (1 TRÁI)

45.000₫

 

DỪA HAMONA SIZE L

42.000₫

 

TÁO AMBROSIA ĐỎ

59.950₫

 

QUÝT

79.500₫

 

CAM NAVEL

55.000₫