TRÁI CÂY TƯƠI

XOÀI CÁT CHU

74.150₫

 

DƯA HẤU KHÔNG HẠT

150.400₫

 

BƯỞI DA XANH

78.800₫

 

KHÓM TẮC CẬU

30.500₫

 

TÁO ROCKIT

149.000₫

 

XOÀI CAO LÃNH

77.173₫

 

BƠ SÁP VIỆT NAM

64.950₫

 

THANH LONG RUỘT TRẮNG

65.800₫

 

CHUỐI FOHLA

25.750₫

 

TÁO GALA MỸ

52.450₫

 

TÁO QUEEN (NEW ZEALAND)

44.900₫

 

ĐU ĐỦ (1 TRÁI)

54.311₫

 

LÊ HÀN QUỐC

59.950₫

 

QUÝT ĐƯỜNG

88.900₫

 

CHUỐI FESEPIA (G)

34.900₫

 

CAM SÀNH

83.800₫