THỊT TƯƠI

SƯỜN BÒ ÚC TEYs WHITE 250G

132.875₫

 

THĂN NGOẠI BÒ PRS BLACK ANGUS

267.000₫

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ TEYS WHITE 250G

123.375₫

 

THỊT NẠC LƯNG BÒ PRS BLACK ANGUS

375.000₫

 

THỊT BA CHỈ HEO HỮU CƠ (RÚT XƯƠNG) FAU (G)

116.700₫

 

NẠM BÒ PRS BLACK ANGUS

198.000₫

 

THĂN NỘI BÒ ÚC BLACK ANGUS

477.000₫

 

THỊT NẠC HEO XAY HỮU CƠ FAU

103.800₫

 

SƯỜN NON HEO HỮU CƠ FAU (G)

164.000₫

 

THỊT THĂN NỘI BÒ RIVER

366.250₫

 

THỊT THĂN NỘI BÒ ÚC TEYS WHITE

214.350₫

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ ÚC OMAHA 400G

860.000₫

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ ÚC BLACK ANGUS 200 NGÀY

330.000₫

 

ỨC VỊT PHI LÊ CEBON

515.000₫

 

THỊT NẠC ĐÙI HEO HỮU CƠ FAU

91.250₫

 

ỨC GÀ LEBOUCHER

41.950₫