THỊT TƯƠI

10% OFF
CÁNH GÀ LEBOUCHER

80.820₫

89.800₫

 

10% OFF
ỨC GÀ LEBOUCHER

33.705₫

37.450₫

 

10% OFF
THỊT ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ C.GRIM 300G

395.775₫

439.750₫

 

10% OFF
THỊT THĂN NỘI BÒ RIVER

329.625₫

366.250₫

 

10% OFF
PHI LÊ THĂN NỘI GÀ LB

43.065₫

47.850₫

 

10% OFF
GÀ NGUYÊN CON

53.820₫

59.800₫

 

10% OFF
ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ CUBE RIVER (G)

281.124₫

312.360₫

 

10% OFF
THỊT THĂN NGOẠI BÒ RIVER

186.818₫

207.575₫

 

THĂN NỘI DIAMANTINA (AUS BEEF)

404.970₫

 

10% OFF
CHÂN GIÒ HEO HỮU CƠ FAU

100.800₫

112.000₫

 

10% OFF
THỊT BA CHỈ HEO HỮU CƠ (RÚT XƯƠNG) FAU (G)

94.500₫

105.000₫

 

10% OFF
GÀ PHI LÊ GÒ CÔNG

347.444₫

386.049₫

 

10% OFF
CỐT LẾT HEO HỮU CƠ FAU

91.746₫

101.940₫

 

10% OFF
THỊT THĂN HEO HỮU CƠ FAU

78.750₫

87.500₫

 

10% OFF
THỊT THĂN NỘI BÒ ÚC WHITE RANGES (G)

192.915₫

214.350₫

 

10% OFF
ĐUÔI HEO HỮU CƠ FAU (G)

70.110₫

77.900₫