THỊT TƯƠI

ỨC GÀ LEBOUCHER

41.950₫

 

SƯỜN BÒ ÚC TEYs WHITE 250G

132.875₫

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ TEYS WHITE 250G

123.375₫

 

THỊT BA CHỈ HEO HỮU CƠ (RÚT XƯƠNG) FAU (G)

116.700₫

 

THỊT ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ C.GRIM 250G

440.000₫

 

GÀ NỬA CON GÒ CÔNG

213.000₫

 

THỊT THĂN NỘI BÒ ÚC TEYS WHITE

214.350₫

 

NẠM BÒ PRS BLACK ANGUS

183.000₫

 

THĂN NGOẠI BÒ PRS BLACK ANGUS

246.000₫

 

THỊT THĂN NỘI BÒ RIVER

366.250₫

 

ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ CUBE RIVER

312.360₫

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ RIVER

207.575₫

 

THỊT BỤNG BÒ ÚC BLACK ANGUS 200 NGÀY

258.000₫

 

THỊT NẠC HEO XAY HỮU CƠ FAU

103.800₫

 

GÀ PHI LÊ GÒ CÔNG

264.900₫

 

SƯỜN NON HEO HỮU CƠ FAU (G)

164.000₫