THỊT TƯƠI

15% OFF
SƯỜN BÒ ÚC TEYS WHITE 250G

131.729₫

154.975₫

 

15% OFF
THỊT THĂN NGOẠI BÒ ÚC TEYS WHITE 250G

112.604₫

132.475₫

 

15% OFF
THỊT THĂN NỘI BÒ ÚC TEYS WHITE 250G

182.750₫

215.000₫

 

ỨC GÀ LB (BROILER - 202) 500G

41.950₫

 

15% OFF
THỊT THĂN BÒ VIỀN MỠ RIVER (AUS CH BEEF) 250G

176.439₫

207.575₫

 

15% OFF
THĂN NGOẠI BÒ PRS BLACK ANGUS 300G

203.873₫

239.850₫

 

15% OFF
THỊT ĐẦU THĂN NGOÀI BÒ ÚC CAPE GRIM 250G

374.000₫

440.000₫

 

15% OFF
THỊT NẠC LƯNG BÒ PRS BLACK ANGUS 300G

318.750₫

375.000₫

 

15% OFF
NẠM BÒ PRS BLACK ANGUS 300G

177.455₫

208.770₫

 

15% OFF
THỊT THĂN NGOẠI BÒ ÚC HOMESTEAD 300G

114.495₫

134.700₫

 

15% OFF
THĂN NỘI BÒ ÚC BLACK ANGUS 300G

364.523₫

428.850₫

 

15% OFF
THỊT NẠC LƯNG OMAHA (BÒ MỸ) 400G

679.660₫

799.600₫

 

15% OFF
THĂN BỤNG BÒ ÚC -PREMIUM 500G

267.538₫

314.750₫

 

BA CHỈ HEO RÚT XƯƠNG FAU 300G

116.700₫

 

THỊT HEO XAY FAU 300G

103.800₫

 

15% OFF
THỊT NẠC LƯNG HOMESTEAD (BÒ ÚC) 300G

134.895₫

158.700₫