THỊT TƯƠI

ỨC GÀ LEBOUCHER

37.450₫

 

CÁNH GÀ LEBOUCHER

89.800₫

 

THỊT THĂN NỘI BÒ ÚC WHITE RANGES (G)

214.350₫

 

THỊT ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ C.GRIM 300G

439.750₫

 

THỊT BA CHỈ HEO HỮU CƠ (RÚT XƯƠNG) FAU (G)

105.000₫

 

THĂN CHUỘT HEO HỮU CƠ FAU (G)

81.200₫

 

ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ CUBE RIVER (G)

312.360₫

 

THỊT THĂN NỘI BÒ ÚC W.RANGES (G)

132.875₫

 

GÀ NỬA CON LB

62.500₫

 

THỊT NẠC ĐÙI HEO HỮU CƠ FAU

80.800₫

 

CHÂN GIÒ HEO HỮU CƠ FAU

112.000₫

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ W. RANGES 300G

123.375₫

 

THỊT THĂN NỘI BÒ RIVER

366.250₫

 

GÀ NGUYÊN CON

59.800₫

 

PHI LÊ THĂN NỘI GÀ LB

47.850₫

 

THỊT THĂN HEO HỮU CƠ FAU

87.500₫