THỊT TƯƠI

SƯỜN BÒ ÚC TEYS WHITE 250G

174.875₫

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ ÚC TEYS WHITE 250G

132.475₫

 

THỊT ĐẦU THĂN NGOÀI BÒ ÚC CAPE GRIM 250G

440.000₫

 

THỊT THĂN NỘI BÒ ÚC TEYS WHITE 250G

215.000₫

 

PHI LÊ ỨC GÀ KHÔNG DA 3F 500G

49.000₫

 

ỨC GÀ LB (BROILER - 202) 500G

41.950₫

 

THỊT NẠC LƯNG HOMESTEAD (BÒ ÚC) 300G

214.770₫

 

THĂN NGOẠI BÒ PRS BLACK ANGUS 300G

259.770₫

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ ÚC HOMESTEAD 300G

131.970₫

 

THỊT NẠC LƯNG BÒ PRS BLACK ANGUS 300G

404.970₫

 

15% OFF
THỊT THĂN NỘI HOMESTEAD (BÒ ÚC) 300G

196.223₫

230.850₫

 

THỊT THĂN BÒ VIỀN MỠ RIVER (AUS CH BEEF) 250G

207.575₫

 

THĂN NỘI BÒ ÚC BLACK ANGUS 300G

428.850₫

 

THĂN BÒ ÚC TƯƠI VIỀN MỠ CAPE GRIM 250G

382.250₫

 

NẠM BÒ PRS BLACK ANGUS 300G

208.770₫

 

THĂN BỤNG BÒ ÚC -PREMIUM 500G

389.950₫