THỊT TƯƠI

PHI LÊ ỨC GÀ KHÔNG DA 3F 500G

49.000₫

 

15% OFF
THỊT THĂN NGOẠI BÒ TEY WHITE 250G

104.869₫

123.375₫

 

THỊT BỤNG BÒ ÚC WESTERN AUS

180.000₫

 

SƯỜN BÒ ÚC TEY WHITE 250G

132.875₫

 

15% OFF
THỊT ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ C.GRIM 250G

373.788₫

439.750₫

 

THỊT THĂN NỘI BÒ RIVER

366.250₫

 

THĂN CHUỘT HEO HỮU CƠ FAU (G)

84.125₫

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ RIVER

207.575₫

 

THỊT THĂN HEO HỮU CƠ FAU

87.500₫

 

ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ CUBE RIVER (G)

312.360₫

 

THỊT THĂN NỘI BÒ ÚC WHITE RANGES (G)

214.350₫

 

NẠC DĂM HEO IBERICO

267.000₫

 

THỊT CỐT LẾT HEO IBERICO

300.000₫

 

THỊT LƯNG TRƯỚC HEO IBERICO

253.500₫

 

SƯỜN HEO IBERICO

112.500₫

 

CỌNG SƯỜN HEO IBERICO BOTTEGA ZELACHI 300G

338.700₫