THỊT TƯƠI

ỨC GÀ LEBOUCHER

41.950₫

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ TEYS WHITE 250G

122.500₫

 

SƯỜN BÒ ÚC TEYs WHITE 250G

135.000₫

 

THỊT ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ C.GRIM 250G

440.000₫

 

THĂN NGOẠI BÒ PRS BLACK ANGUS

267.000₫

 

NẠM BÒ PRS BLACK ANGUS

198.000₫

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ ÚC OMAHA 400G

860.000₫

 

THỊT THĂN NỘI BÒ ÚC TEYS WHITE

215.000₫

 

PHI LÊ THĂN NỘI GÀ LB

49.950₫

 

XƯƠNG GÀ

64.900₫

 

ỨC VỊT PHI LÊ CEBON

515.000₫

 

THỊT THĂN NỘI BÒ RIVER

366.250₫

 

PHI LÊ ỨC KHÔNG DA CẮT LÁT 250G

30.000₫

 

GÀ NỬA CON GÒ CÔNG

213.000₫

 

ĐÙI GÀ TỎI 3F 500G

50.500₫

 

CÁNH GÀ 3F 500G

56.000₫