THỊT TƯƠI

8% OFF
CÁNH GÀ LEBOUCHER

44.620₫

48.500₫

 

8% OFF
CHÂN GIÒ HEO HỮU CƠ FAU

103.040₫

112.000₫

 

8% OFF
CỐT LẾT HEO HỮU CƠ FAU

93.840₫

102.000₫

 

8% OFF
ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ CUBE RIVER (G)

287.371₫

312.360₫

 

8% OFF
ĐẦU THĂN NGOẠI DIAMANTINA

248.097₫

269.671₫

 

8% OFF
ĐUÔI HEO HỮU CƠ FAU (G)

71.668₫

77.900₫

 

8% OFF
ĐUÔI THĂN NGOẠI DIAMANTINA

187.655₫

203.973₫

 

8% OFF
GÀ NGUYÊN CON

64.308₫

69.900₫

 

8% OFF
GÀ NÒI NAM BỘ NGUYÊN CON (1.2KG-1.7KG)

200.192₫

217.600₫

 

8% OFF
GÀ NỬA CON LB

64.308₫

69.900₫

 

8% OFF
GÀ PHI LÊ GÒ CÔNG

355.165₫

386.049₫

 

8% OFF
GÀ TA NỬA CON (0.6KG - 0.85KG)

210.312₫

228.600₫

 

8% OFF
GIÒ SỐNG FAU 350G

80.339₫

87.325₫

 

8% OFF
MÔNG NGOẠI BÒ KOBE

137.977₫

149.975₫

 

8% OFF
PHI LÊ THĂN NỘI GÀ LB

44.022₫

47.850₫

 

8% OFF
SƯỜN NON HEO HỮU CƠ FAU (G)

136.160₫

148.000₫