THỊT TƯƠI

ỨC GÀ LEBOUCHER

37.450₫

 

PHI LÊ ỨC GÀ KHÔNG DA 3F 500G

49.000₫

 

SƯỜN BÒ ÚC TEYs WHITE 250G

132.875₫

 

THỊT ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ C.GRIM 250G

439.750₫

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ TEYS WHITE 250G

123.375₫

 

THỊT THĂN NỘI BÒ RIVER

366.250₫

 

THỊT THĂN NỘI BÒ ÚC TEYS WHITE

214.350₫

 

ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ CUBE RIVER

312.360₫

 

THỊT BA CHỈ HEO HỮU CƠ (RÚT XƯƠNG) FAU (G)

112.350₫

 

SƯỜN NON HEO HỮU CƠ FAU (G)

151.800₫

 

THỊT NẠC ĐÙI HEO HỮU CƠ FAU

87.475₫

 

THỊT NẠC HEO XAY HỮU CƠ FAU

97.770₫

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ RIVER

207.575₫

 

CÁNH GÀ LEBOUCHER

89.800₫

 

THỊT THĂN HEO HỮU CƠ FAU

91.375₫

 

THỊT THĂN NỘI BÒ ÚC WESTERN AUS

338.000₫