THỊT ĐÔNG LẠNH

8% OFF
BA CHỈ LỢN CEBON (G)

80.960₫

88.000₫

 

8% OFF
BA RỌI SƯỜN RÚT XƯƠNG TEXAS

202.216₫

219.800₫

 

8% OFF
CHÂN GIÒ GÂN HEO CEBON

63.388₫

68.900₫

 

8% OFF
CHÂN GIÒ HEO NẠC CEBON

92.460₫

100.500₫

 

8% OFF
ĐÙI GÀ LEBOUCHER

42.320₫

46.000₫

 

8% OFF
ĐÙI VỊT CEBON

89.884₫

97.700₫

 

8% OFF
GÀ ĐÔNG LẠNH NGUYÊN CON HALAL

397.440₫

432.000₫

 

8% OFF
NẠC THĂN HEO CEBON

97.152₫

105.600₫

 

8% OFF
SƯỜN CẮT KIỂU PHÁP TEXAS

204.148₫

221.900₫

 

8% OFF
SƯỜN CỪU ĐÔNG LẠNH

709.320₫

771.000₫

 

8% OFF
SƯỜN NON HEO CEBON ĐÔNG LẠNH

64.768₫

70.400₫

 

8% OFF
SƯỜN VAI CEBON

79.488₫

86.400₫

 

8% OFF
THĂN NGOẠI BÒ CEBON (ĐÔNG LẠNH) 300G

137.080₫

149.000₫

 

8% OFF
THỊT BÒ CEBON XAY 300G

99.912₫

108.600₫

 

8% OFF
THỊT HEO XAY CEBON

64.768₫

70.400₫

 

8% OFF
THỊT THĂN NỘI BÒ CEBON

137.080₫

149.000₫