THỊT ĐÔNG LẠNH

THỊT BÒ CEBON XAY 300G

103.900₫

 

SƯỜN CỪU ĐÔNG LẠNH

840.000₫

 

THỊT THĂN NỘI BÒ CEBON (ĐÔNG LẠNH) 300G

138.400₫

 

GÀ ĐÔNG LẠNH NGUYÊN CON HALAL

432.000₫

 

XƯƠNG ỐNG BÒ CEBON (ĐÔNG LẠNH)

69.100₫

 

CỌNG SƯỜN HEO IBERICO BOTTEGA ZELACHI 300G

338.700₫

 

THỊT BÒ ÚC XAY ĐÔNG LẠNH BURGERS ANGUS 150G

62.500₫

 

THỊT VAI CỪU ĐÔNG LẠNH CÓ XƯƠNG CFF 1KG

635.000₫

 

THỊT CỐT LẾT HEO IBERICO

299.700₫

 

SƯỜN HEO IBERICO

112.500₫

 

THỊT HEO XAY CEBON

327.100₫

 

THỊT THĂN NỘI BÊ ĐÔNG LẠNH BOER

346.500₫

 

ĐÙI GÀ LEBOUCHER

45.250₫

 

ỨC VỊT ĐÔNG LẠNH JEAN LARNAUDIE FRO

331.880₫

 

MÔNG NGOẠI BÒ KOBE

149.950₫

 

SƯỜN CẮT KIỂU PHÁP TEXAS

221.900₫