THỊT ĐÔNG LẠNH

GÀ THẢO MỘC TIÊN PHƯỚC ĐÔNG LẠNH 1KG

329.900₫

 

THĂN NGOẠI SANCHOKU STANBROKE 300G ĐÔNG LẠNH

665.900₫

 

THĂN BÒ PHI LÊ SANCHOKU STANBROKE 200G ĐÔNG LẠNH

615.900₫

 

ĐÙI VỊT CONFIT CEBON 350G

129.464₫

 

VỊT PHI LÊ CEBON 1KG

489.900₫

 

SƯỜN BÒ MỸ CẮT LÁT ĐÔNG LẠNH 500G

299.500₫

 

THỊT BÒ ÚC XAY ĐÔNG LẠNH BURGERS ANGUS 150G

58.900₫

 

THỊT BÒ CEBON XAY 300G

105.900₫

 

THỊT VỤN XAY BÒ KOBE 250G

81.250₫

 

LÕI VAI TRÊN BÒ KOBE 250G

172.375₫

 

XƯƠNG ỐNG BÒ CEBON (ĐÔNG LẠNH)

97.900₫

 

THỊT ỨC VỊT ĐÔNG LẠNH ROUGIE 500G

448.750₫

 

VAI NÁCH BÒ KOBE 250G

116.375₫

 

XƯƠNG ỐNG HEO FAU 400G

139.960₫

 

THỊT THĂN NỘI BÒ CEBON (ĐÔNG LẠNH) 300G

145.500₫

 

MÔNG NGOẠI BÒ KOBE 250G

172.375₫