THỊT ĐÔNG LẠNH

ỨC GÀ LB ( BROILER - 202) CẤP ĐÔNG

41.950₫

 

THỊT BÒ ÚC XAY ĐÔNG LẠNH BURGERS ANGUS 150G

62.500₫

 

NẠC ĐÙI HEO FAU CẤP ĐÔNG

109.500₫

 

BA CHỈ HEO RÚT XƯƠNG FAU CẤP ĐÔNG

116.700₫

 

THỊT THĂN NỘI BÒ CEBON (ĐÔNG LẠNH) 300G

149.000₫

 

FILLET ỨC GÀ KHÔNG DA 3F CẤP ĐÔNG 500G

49.000₫

 

THĂN HEO FAU CẤP ĐÔNG

113.700₫

 

XƯƠNG ỐNG BÒ CEBON (ĐÔNG LẠNH)

69.100₫

 

THĂN NÕN HEO FAU CẤP ĐÔNG

109.500₫

 

XƯƠNG ỐNG HEO FAU CẤP ĐÔNG

131.600₫

 

GÀ ĐÔNG LẠNH NGUYÊN CON HALAL

432.000₫

 

CHÂN GIÒ HEO FAU CẤP ĐÔNG

151.600₫

 

SƯỜN HEO NON FAU CẤP ĐÔNG

123.000₫

 

GÀ NGUYÊN CON GÒ CÔNG CẤP ĐÔNG

196.000₫

 

SƯỜN HEO IBERICO

112.200₫

 

SƯỜN CỪU ĐÔNG LẠNH

840.000₫