THỊT ĐÔNG LẠNH

10% OFF
THĂN NGOẠI BÒ CEBON (ĐÔNG LẠNH) 300G

134.100₫

149.000₫

 

10% OFF
THỊT BÒ CEBON XAY 300G

93.510₫

103.900₫

 

10% OFF
XƯƠNG ỐNG BÒ CEBON (ĐÔNG LẠNH)

62.190₫

69.100₫

 

10% OFF
XƯƠNG ỐNG HEO HỮU CƠ FAU

100.800₫

112.000₫

 

10% OFF
THỊT THĂN NỘI BÒ CEBON (ĐÔNG LẠNH) 300G

124.560₫

138.400₫

 

10% OFF
GÂN BÒ KOBE

70.335₫

78.150₫

 

10% OFF
THỊT BÒ KOBE XAY VỤN

70.335₫

78.150₫

 

10% OFF
THỊT BẮP CHÂN BÒ KOBE

88.313₫

98.125₫

 

10% OFF
DẺ SƯỜN BÒ KOBE

399.263₫

443.625₫

 

10% OFF
ĐÙI VỊT CEBON

87.930₫

97.700₫

 

10% OFF
SƯỜN VAI CEBON

77.760₫

86.400₫

 

10% OFF
SƯỜN CỪU ĐÔNG LẠNH

693.900₫

771.000₫

 

10% OFF
ỨC VỊT ĐÔNG LẠNH JEAN LARNAUDIE FRO

298.692₫

331.880₫

 

10% OFF
ĐÙI GÀ LEBOUCHER

38.205₫

42.450₫

 

10% OFF
XƯƠNG HEO CEBON ĐÔNG LẠNH (G)

64.800₫

72.000₫

 

BA CHỈ LỢN CEBON (G)

81.775₫