THỊT ĐÔNG LẠNH

GÀ TÂY NGUYÊN CON NORBEST

170.500₫

 

ĐÙI GÀ LEBOUCHER

46.000₫

 

THỊT BÒ CEBON XAY 300G

103.900₫

 

GÀ ĐÔNG LẠNH NGUYÊN CON HALAL

432.000₫

 

THỊT VAI CỪU ĐÔNG LẠNH CÓ XƯƠNG CFF 1KG

635.000₫

 

SƯỜN CỪU ĐÔNG LẠNH

771.000₫

 

THỊT THĂN NỘI BÒ CEBON (ĐÔNG LẠNH) 300G

138.400₫

 

SƯỜN CẮT KIỂU PHÁP TEXAS

221.900₫

 

THỊT LÕI VAI TRÊN BÒ KOBE

167.125₫

 

THỊT HEO XAY CEBON

327.100₫

 

THỊT ỨC VỊT ĐÔNG LẠNH ROUGIE 200G

179.500₫

 

MÔNG NGOẠI BÒ KOBE

149.950₫

 

SƯỜN HEO IBERICO

112.500₫

 

GÂN BÒ KOBE

61.200₫

 

DẺ SƯỜN BÒ KOBE

444.950₫

 

THỊT LƯNG TRƯỚC HEO IBERICO

253.500₫