THỊT ĐÔNG LẠNH

THỊT BÒ ÚC XAY ĐÔNG LẠNH BURGERS ANGUS 150G

62.500₫

 

THỊT BÒ CEBON XAY 300G

103.900₫

 

GÀ ĐÔNG LẠNH NGUYÊN CON HALAL

432.000₫

 

30% OFF
NẠC ĐÙI HEO FAU CẤP ĐÔNG

76.650₫

109.500₫

 

30% OFF
ỨC GÀ FILLET GÒ CÔNG CẤP ĐÔNG

185.430₫

264.900₫

 

SƯỜN HEO IBERICO

112.200₫

 

THỊT CỐT LẾT HEO IBERICO

299.700₫

 

THỊT BÒ HAMBURGER RUM JUNGLE ĐÔNG LẠNH 150G

79.000₫

 

30% OFF
THĂN HEO FAU CẤP ĐÔNG

79.590₫

113.700₫

 

30% OFF
THỊT NẠC DĂM FAU CẤP ĐÔNG

102.200₫

146.000₫

 

SƯỜN CỪU ĐÔNG LẠNH

840.000₫

 

30% OFF
THĂN NÕN HEO FAU CẤP ĐÔNG

76.650₫

109.500₫

 

NẠC DĂM HEO IBERICO

267.000₫

 

THỊT LƯNG TRƯỚC HEO IBERICO

253.500₫

 

THỊT ỨC VỊT ĐÔNG LẠNH ROUGIE 200G

179.500₫

 

THỊT BÒ XAY GF WAGYU 175G

110.000₫