Thịt Bò

THỊT THĂN NGOẠI BÒ ÚC TEYS WHITE 250G

132.475₫

 

THỊT THĂN NỘI BÒ ÚC TEYS WHITE 250G

215.000₫

 

SƯỜN BÒ ÚC TEYS WHITE 250G

191.475₫

 

THỊT NẠC LƯNG HOMESTEAD (BÒ ÚC) 300G

215.970₫

 

THĂN NGOẠI BÒ PRS BLACK ANGUS 300G

259.770₫

 

THỊT THĂN NỘI HOMESTEAD (BÒ ÚC) 300G

247.650₫

 

THĂN NỘI BÒ RIVER. (AUS CH BEEF) 250G

366.250₫

 

THỊT THĂN BÒ VIỀN MỠ RIVER (AUS CH BEEF) 250G

207.575₫

 

THỊT ĐẦU THĂN NGOÀI BÒ ÚC CAPE GRIM 250G

440.000₫

 

NẠM BÒ PRS BLACK ANGUS 300G

208.770₫

 

THỊT NẠC LƯNG BÒ PRS BLACK ANGUS 300G

404.970₫

 

ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ CUBE RIVER (AUS CH BEEF) 300G

312.360₫

 

THỊT BÒ ÚC THỊT BỤNG BLACK ANGUS 200N 300g

258.000₫

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ ÚC WESTERN AUS

206.970₫

 

THĂN NỘI BÒ ÚC BLACK ANGUS 300G

428.850₫

 

THĂN BÒ ÚC TƯƠI VIỀN MỠ CAPE GRIM 250G

382.250₫