Thịt Bò

15% OFF
THỊT THĂN NGOẠI BÒ ÚC TEYS WHITE 250G

112.604₫

132.475₫

 

15% OFF
SƯỜN BÒ ÚC TEYS WHITE 250G

131.729₫

154.975₫

 

15% OFF
THỊT THĂN NỘI BÒ ÚC TEYS WHITE 250G

182.750₫

215.000₫

 

15% OFF
THĂN NGOẠI BÒ PRS BLACK ANGUS 300G

203.873₫

239.850₫

 

15% OFF
THỊT NẠC LƯNG HOMESTEAD (BÒ ÚC) 300G

127.373₫

149.850₫

 

15% OFF
THĂN NỘI BÒ RIVER. (AUS CH BEEF) 250G

311.313₫

366.250₫

 

15% OFF
THỊT THĂN BÒ VIỀN MỠ RIVER (AUS CH BEEF) 250G

176.439₫

207.575₫

 

15% OFF
THỊT ĐẦU THĂN NGOÀI BÒ ÚC CAPE GRIM 250G

374.000₫

440.000₫

 

15% OFF
THỊT NẠC LƯNG BÒ PRS BLACK ANGUS 300G

318.750₫

375.000₫

 

15% OFF
ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ CUBE RIVER (AUS CH BEEF) 300G

265.506₫

312.360₫

 

15% OFF
NẠM BÒ PRS BLACK ANGUS 300G

177.455₫

208.770₫

 

15% OFF
THỊT THĂN NỘI HOMESTEAD (BÒ ÚC) 300G

188.573₫

221.850₫

 

THỊT BÒ ÚC THỊT BỤNG BLACK ANGUS 200N 300g

258.000₫

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ ÚC WESTERN AUS

206.970₫

 

20% OFF
THĂN NỘI BÒ ÚC BLACK ANGUS 300G

343.080₫

428.850₫

 

15% OFF
THỊT NẠC LƯNG OMAHA (BÒ MỸ) 400G

679.660₫

799.600₫