Thịt Bò

SƯỜN BÒ ÚC TEYs WHITE 250G

132.875₫

 

THĂN NGOẠI BÒ PRS BLACK ANGUS

246.000₫

 

THỊT ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ C.GRIM 250G

440.000₫

 

THỊT THĂN NỘI BÒ ÚC TEYS WHITE

214.350₫

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ TEYS WHITE 250G

123.375₫

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ RIVER

207.575₫

 

ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ CUBE RIVER

312.360₫

 

NẠM BÒ PRS BLACK ANGUS

183.000₫

 

THỊT THĂN NỘI BÒ RIVER

366.250₫

 

THỊT BỤNG BÒ ÚC BLACK ANGUS 200 NGÀY

258.000₫

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ ÚC BLACK ANGUS 200 NGÀY

330.000₫

 

THĂN NỘI BÒ ÚC BLACK ANGUS

465.000₫

 

THỊT THĂN LƯNG BÒ ÚC BLACK ANGUS 200 NGÀY

405.000₫

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ ÚC WESTERN AUS

207.000₫

 

THỊT THĂN NỘI BÒ ÚC WESTERN AUS

338.000₫

 

THỊT BỤNG BÒ ÚC WESTERN AUS

180.000₫