Thịt Bò

ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ CUBE RIVER (G)

312.360₫

 

ĐẦU THĂN NGOẠI DIAMANTINA

269.671₫

 

ĐUÔI THĂN NGOẠI DIAMANTINA

203.973₫

 

SƯỜN BÒ ÚC TEY WHITE 250G

132.875₫

 

THĂN NỘI DIAMANTINA (AUS BEEF)

404.970₫

 

THỊT BÒ THĂN VIỀN MỠ C.GRIM

382.250₫

 

THỊT BÒ TƯƠI KHÔNG XƯƠNG ANGUSTUS (G)

221.500₫

 

THỊT BỤNG BÒ ÚC WESTERN AUS

180.000₫

 

15% OFF
THỊT ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ C.GRIM 250G

373.788₫

439.750₫

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ RIVER

207.575₫

 

15% OFF
THỊT THĂN NGOẠI BÒ TEY WHITE 250G

104.869₫

123.375₫

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ ÚC WESTERN AUS

207.000₫

 

THỊT THĂN NỘI BÒ RIVER

366.250₫

 

THỊT THĂN NỘI BÒ ÚC WHITE RANGES (G)

214.350₫

 

THỊT THĂN NỘI BÒ ÚC WESTERN AUS

338.000₫