Thịt Bò

THỊT ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ C.GRIM 250G

440.000₫

 

THỊT NẠC LƯNG BÒ PRS BLACK ANGUS

375.000₫

 

THĂN NGOẠI BÒ PRS BLACK ANGUS

267.000₫

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ TEYS WHITE 250G

122.500₫

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ ÚC OMAHA 400G

860.000₫

 

SƯỜN BÒ ÚC TEYs WHITE 250G

135.000₫

 

THỊT THĂN NỘI BÒ ÚC TEYS WHITE

215.000₫

 

NẠM BÒ PRS BLACK ANGUS

198.000₫

 

THỊT THĂN NỘI BÒ RIVER

366.250₫

 

THĂN NỘI BÒ ÚC BLACK ANGUS

477.000₫

 

THỊT NẠC LƯNG BÒ ÚC HOMESTEAD 300G

180.000₫

 

THỊT BỤNG BÒ ÚC BLACK ANGUS 200 NGÀY

258.000₫

 

THỊT THĂN NỘI BÒ ÚC HOMESTEAD 300G

249.000₫

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ ÚC HOMESTEAD 300G

123.000₫

 

SƯỜN BÒ TOMAHAWK PRS BLACK ANGUS

1.200.000₫

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ ÚC BLACK ANGUS 200 NGÀY

330.000₫