Thịt Bò

10% OFF
ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ CUBE RIVER (G)

281.124₫

312.360₫

 

ĐẦU THĂN NGOẠI DIAMANTINA

269.671₫

 

ĐUÔI THĂN NGOẠI DIAMANTINA

203.973₫

 

THĂN NỘI DIAMANTINA (AUS BEEF)

404.970₫

 

10% OFF
THỊT BÒ THĂN VIỀN MỠ C.GRIM

344.025₫

382.250₫

 

10% OFF
THỊT BÒ TƯƠI KHÔNG XƯƠNG ANGUSTUS (G)

199.350₫

221.500₫

 

10% OFF
THỊT ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ C.GRIM 300G

395.775₫

439.750₫

 

10% OFF
THỊT THĂN NGOẠI BÒ RIVER

186.818₫

207.575₫

 

10% OFF
THỊT THĂN NGOẠI BÒ W. RANGES 300G

111.038₫

123.375₫

 

10% OFF
THỊT THĂN NỘI BÒ RIVER

329.625₫

366.250₫

 

10% OFF
THỊT THĂN NỘI BÒ ÚC WHITE RANGES (G)

192.915₫

214.350₫

 

10% OFF
THỊT THĂN NỘI BÒ ÚC W.RANGES (G)

119.588₫

132.875₫