Thịt Bò

8% OFF
ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ CUBE RIVER (G)

287.371₫

312.360₫

 

8% OFF
ĐẦU THĂN NGOẠI DIAMANTINA

248.097₫

269.671₫

 

8% OFF
ĐUÔI THĂN NGOẠI DIAMANTINA

187.655₫

203.973₫

 

8% OFF
MÔNG NGOẠI BÒ KOBE

137.977₫

149.975₫

 

8% OFF
THĂN NỘI DIAMANTINA (AUS BEEF)

372.572₫

404.970₫

 

8% OFF
THỊT BÒ THĂN VIỀN MỠ C.GRIM

351.670₫

382.250₫

 

8% OFF
THỊT BÒ TƯƠI KHÔNG XƯƠNG ANGUSTUS (G)

203.780₫

221.500₫

 

8% OFF
THỊT ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ C.GRIM 300G

404.570₫

439.750₫

 

8% OFF
THỊT THĂN NGOẠI BÒ RIVER

190.969₫

207.575₫

 

8% OFF
THỊT THĂN NGOẠI BÒ W. RANGES 300G

113.620₫

123.500₫

 

8% OFF
THỊT THĂN NỘI BÒ RIVER

336.950₫

366.250₫

 

8% OFF
THỊT THĂN NỘI BÒ ÚC WHITE RANGES (G)

197.202₫

214.350₫

 

8% OFF
THỊT THĂN NỘI BÒ ÚC W.RANGES (G)

122.360₫

133.000₫