Thịt Bò

THỊT THĂN NGOẠI BÒ ÚC TEYS WHITE 250G

132.475₫

 

THỊT ĐẦU THĂN NGOÀI BÒ ÚC CAPE GRIM 250G

440.000₫

 

SƯỜN BÒ ÚC TEYS WHITE 250G

154.975₫

 

THĂN NGOẠI BÒ PRS BLACK ANGUS 300G

267.000₫

 

THỊT NẠC LƯNG BÒ PRS BLACK ANGUS 300G

375.000₫

 

THỊT THĂN NỘI BÒ ÚC TEYS WHITE 250G

215.000₫

 

THỊT NẠC LƯNG HOMESTEAD (BÒ ÚC) 300G

158.700₫

 

THĂN NỘI BÒ ÚC BLACK ANGUS 300G

477.000₫

 

NẠM BÒ PRS BLACK ANGUS 300G

198.000₫

 

THỊT THĂN BÒ VIỀN MỠ RIVER (AUS CH BEEF) 250G

207.575₫

 

THỊT NẠC LƯNG OMAHA (BÒ MỸ) 400G

799.600₫

 

THĂN NỘI BÒ RIVER. (AUS CH BEEF) 250G

366.250₫

 

THỊT THĂN NỘI HOMESTEAD (BÒ ÚC) 300G

230.700₫

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ ÚC HOMESTEAD 300G

134.700₫

 

SƯỜN BÒ TOMAHAWK PRS BLACK ANGUS 1KG

1.200.000₫

 

THỊT BÒ ÚC THĂN LƯNG CUỐI BLACK ANGUS 200N 300g

330.000₫