Rau Ăn Lá Khác

MĂNG TÂY LOẠI ĐẶC BIỆT

53.900₫

 

RONG NHO TƯƠI HẢI NAM 100G

34.900₫

 

MĂNG TÂY HỮU CƠ LOẠI 1 250G

59.900₫

 

RAU DỀN RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 250G

40.000₫

 

MỒNG TƠI RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 250G

42.500₫

 

GIÁ ĐẬU XANH RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 200G

32.000₫

 

LÔ HỘI TƯƠI 500G

19.950₫

 

LÁ CHÈ XANH HỮU CƠ 200G

25.900₫

 

RAU BỒ CÔNG ANH 250G

24.975₫

 

RAU MUỐNG RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 250G

40.000₫

 

RAU MÁ RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 200g

36.000₫

 

ĐỌT BÍ SƠ CHẾ V.H 100G

8.950₫

 

RAU TẦN Ô RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 200g

36.000₫

 

RAU NGÓT NICO 250G

42.500₫

 

TẦN Ô GIỐNG NHẬT HOPELAND 200G

19.980₫

 

HOA HỖN HỢP ĂN ĐƯỢC 12G

62.500₫