Rau Ăn Lá Khác

RAU XÀ LÁCH HỖN HỢP GUANABANA 180G

55.000₫

 

RONG NHO TƯƠI HẢI NAM 100G

37.500₫

 

MĂNG TÂY HỮU CƠ LOẠI 1 250G

54.500₫

 

MĂNG TÂY LOẠI ĐẶC BIỆT

47.500₫

 

ĐỌT BÍ SƠ CHẾ V.H 100G

8.200₫

 

GIÁ ĐẬU XANH RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 200G

32.000₫

 

RAU MUỐNG RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 250G

40.000₫

 

MỤT MĂNG TƯƠI 500G

28.200₫

 

RAU MUỐNG VH 250g

18.750₫

 

LÔ HỘI TƯƠI 500G

17.500₫

 

RAU DỀN RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 250G

40.000₫

 

CẢI CẦU VỒNG 300G

35.370₫

 

MỒNG TƠI RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 250G

42.500₫

 

LÁ CHÈ XANH HỮU CƠ 200G

25.800₫

 

RAU MÁ RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 200g

36.000₫

 

RAU BỒ CÔNG ANH 250G

23.000₫