Rau Ăn Lá Khác

MĂNG TÂY HỮU CƠ LOẠI 1 250G

54.500₫

 

MĂNG TÂY LOẠI ĐẶC BIỆT

47.500₫

 

LÔ HỘI TƯƠI (NHA ĐAM)

13.750₫

 

RAU BÓ XÔI HỮU CƠ 250G

36.500₫

 

RAU MUỐNG BABY HV

27.200₫

 

RAU DỀN RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 250G

40.000₫

 

CẢI CẦU VỒNG

33.000₫

 

HỖN HỢP NẤU CANH CHUA NICO 200G

41.500₫

 

RAU MUỐNG RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 250G

40.000₫

 

MỒNG TƠI RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 250G

42.500₫

 

RAU NGÓT NICO 250G

42.500₫

 

RAU MUỐNG

23.500₫

 

HOA ATISO 100G

45.000₫

 

RAU DỀN

27.500₫

 

RAU CHÙM NGÂY NICO 100G

29.500₫

 

TẦN Ô H.V

27.500₫