Rau Ăn Lá Khác

RONG NHO TƯƠI HẢI NAM 100G

34.900₫

 

RAU XÀ LÁCH HỖN HỢP GUANABANA 180G

55.000₫

 

MỒNG TƠI RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 250G

42.500₫

 

RAU NGÓT NICO 250G

42.500₫

 

RAU MUỐNG RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 250G

40.000₫

 

GIÁ ĐẬU XANH RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 200G

32.000₫

 

LÁ CHÈ XANH HỮU CƠ 200G

25.800₫

 

CẢI CẦU VỒNG 300G

29.850₫

 

MĂNG TÂY HỮU CƠ LOẠI 1 250G

58.500₫

 

RAU DỀN RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 250G

40.000₫

 

HOA HỖN HỢP ĂN ĐƯỢC 12G

62.500₫

 

RAU MÁ RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 200g

36.000₫

 

RAU MUỐNG VH 250g

20.725₫

 

HỖN HỢP NẤU CANH CHUA NICO 200G

41.500₫

 

LÔ HỘI TƯƠI 500G

19.950₫

 

MỒNG TƠI 250g

31.000₫