HẠT KHÔ

HẠT COUSCOUS CASA RINALDI 500G

132.000₫

 

HẠNH NHÂN MẬT ONG BLUE DIAMOND 130G

118.500₫

 

HẠT THÔNG PETE 100G

151.000₫

 

HẠT DẺ HỮU CƠ HẤP CHÍN DAN D PARK 100G

49.500₫

 

HẠT HẠNH NHÂN HỮU CƠ HONEST TO GOODNESS 200G

379.900₫

 

HẠT QUẢ HẠCH BRAZIL HỮU CƠ H. TO GOODNESS 200G

279.900₫

 

HẠT SEN HUẾ 100G

95.500₫

 

ĐẬU PHỘNG PMT 450G

40.800₫

 

40% OFF
HẠT CHIA ĐEN NUTIVA 907G

177.000₫

295.000₫

 

ĐẬU XANH HẠT PMT 450G

30.800₫

 

ĐẬU NÀNH PMT 450G

20.400₫

 

MÈ ĐEN PMT 100G

13.800₫

 

ĐẬU ĐEN ĐÀ LẠT PMT 450g

29.400₫

 

ĐẬU XANH KHÔNG VỎ PMT 450G

34.400₫

 

HỖN HỢP HẠT DINH DƯỠNG PETE 100G

79.800₫

 

ĐẬU THẬN ĐỎ PMT 450G

37.600₫