HẠT KHÔ

ĐẬU CÔ VE HẠT TRẮNG PMT 450G

39.600₫

 

ĐẬU VÁN PMT 450G

50.400₫

 

YẾN MẠCH CÁN DẸP DAN-D PARK 1 KG

132.000₫

 

ĐẬU TRẮNG BI PMT 450G

31.800₫

 

ĐẬU NÀNH PMT 450G

20.400₫

 

MÈ ĐEN PMT 100G

13.800₫

 

MÈ TRẮNG CÓ VỎ PMT 100G

15.800₫

 

ĐẬU ĐỎ PMT 450G

37.800₫

 

HẠNH NHÂN CẮT LÁT HỮU CƠ ÚC (G)

103.600₫

 

ĐẬU XANH HẠT PMT 450G

30.800₫

 

ĐẬU XANH CÀ PMT 450G

31.400₫

 

HỖN HỢP HẠT DINH DƯỠNG PETE 100G

79.800₫

 

ĐẬU THẬN ĐỎ PMT 450G

37.600₫

 

YẾN MẠCH ĂN LIỀN DAN-D PAK 1KG

132.000₫

 

HẠT ĐIỀU RANG MUỐI BÓC VỎ LỤA PT 100G

55.400₫

 

MÈ TRẮNG KHÔNG VỎ PMT 100G

14.600₫