HẠT KHÔ

YẾN MẠCH BOB'S RED MILL 907G

165.000₫

 

HẠNH NHÂN KHÔ ÚC QUALITY FOODS 150G

163.500₫

 

HẠT DẺ HỮU CƠ HẤP CHÍN DAN D PARK 100G

49.500₫

 

ĐẬU GÀ HỮU CƠ MARKAL 500G

157.000₫

 

YẾN MẠCH CÁN DẸP DAN-D PARK 1 KG

132.000₫

 

ĐẬU ĐEN XANH LÒNG PMT 450G

36.800₫

 

MÈ ĐEN PMT 100G

13.800₫

 

ĐẬU THẬN ĐỎ PMT 450G

37.600₫

 

HỖN HỢP HẠT DINH DƯỠNG PETE 100G

79.800₫

 

ĐẬU VÁN PMT 450G

50.400₫

 

YẾN MẠCH OMEGA 3 ĂN LIỀN REDTRACTORFOODS

155.000₫

 

HẠT GAI DẦU GOOD HEMP 225G

255.000₫

 

MÈ TRẮNG KHÔNG VỎ PMT 100G

14.600₫

 

MÈ TRẮNG CÓ VỎ PMT 100G

15.800₫

 

ĐẬU ĐỎ PMT 450G

35.600₫

 

ĐẬU XANH KHÔNG VỎ PMT 450G

34.400₫