HẠT KHÔ

HẠT THÔNG PETE 100G

169.500₫

 

HẠT HẠNH NHÂN HỮU CƠ HONEST TO GOODNESS 200G

299.500₫

 

HẠT COUSCOUS CASA RINALDI 500G

132.000₫

 

YẾN MẠCH BOB'S RED MILL 907G

165.000₫

 

HẠT ĐIỀU TỰ NHIÊN 100G

41.500₫

 

HẠT DẺ HỮU CƠ HẤP CHÍN DAN D PARK 100G

49.500₫

 

HẠT LANH NÂU HỮU CƠ MARKAL 500G

136.000₫

 

YẾN MẠCH BOB'S RED MILL ROLLED OATS INSTANT 907G

165.000₫

 

HẠT DIÊM MẠCH HỮU CƠ 3 MÀU MARKAL 500G

239.500₫

 

HẠT LANH VÀNG HỮU CƠ MARKAL 500G

138.000₫

 

MÈ TRẮNG CÓ VỎ PMT 100G

14.600₫

 

YẾN MẠCH HỮU CƠ CÁN NHỎ BOB'S RED MILL 623G

129.900₫

 

YẾN MẠCH CÁN DÀY BOB'S RED MILL 907G

165.000₫

 

25% OFF
HẠT ĐIỀU KHÔNG MUỐI DAN D PAK 454G

224.625₫

299.500₫

 

YẾN MẠCH CÁN DẸP DAN-D PARK 1 KG

132.000₫

 

ĐẬU NÀNH PMT 450G

20.400₫