HẠT KHÔ

HẠT HẠNH NHÂN HỮU CƠ H. TO GOODNESS 200G

350.000₫

 

HẠT CÂY GAI DẦU HỮU CƠ HEMP FOODS 250G

349.900₫

 

HẠT DẺ HỮU CƠ HẤP CHÍN DAN D PARK 100G

49.500₫

 

HẠT CHIA ĐEN HỮU CƠ ABSOLUTE 1KG

295.000₫

 

BẮP HỮU CƠ DÙNG LÀM BẮP RANG H. TO GOODNESS 650G

425.000₫

 

HẠT MACCA NỮ HOÀNG 250G

138.500₫

 

YẾN MẠCH BOB'S RED MILL 907G

165.000₫

 

YẾN MẠCH BOB'S RED MILL ROLLED OATS REGULAR 453G

130.000₫

 

YẾN MẠCH CÁN DẸP DAN-D PARK 1 KG

132.000₫

 

YẾN MẠCH (QUICK OATS) DAN-D PAK

132.000₫

 

MÈ TRẮNG CÓ VỎ PMT 100G

14.600₫

 

HẠNH NHÂN CẮT LÁT H. TO GOODNESS 150G

178.500₫

 

YẾN MẠCH CÁN DÀY BOB'S RED MILL 907G

165.000₫

 

HẠT ĐIỀU RANG MUỐI VỎ LỤA PT 500G

209.400₫

 

HẠT ĐIỀU KHÔNG MUỐI DAN D PAK 454G

306.100₫

 

MÈ ĐEN HỮU CƠ CARWARI

349.500₫