Grape

PHAN RANG GREEN GRAPES

60.041₫

 

PHAN RANG RED GRAPES

38.300₫

 

SEEDLESS BLACK GRAPES

144.500₫

 

SEEDLESS GREEN GRAPES

164.500₫

 

SEEDLESS RED GRAPES

149.750₫

 

SHINE MUSCAT GRAPE

358.400₫