GIA VỊ & PHỤ LIỆU NHẬT, HÀN QUỐC

BỘT CÀ RI CAY GOLDEN 198G

127.100₫

 

BỘT GIA VỊ LÀM MỀM THỊT AJINOMOTO 50G

143.600₫

 

BỘT NÊM TỪ CÁ MUTENKA DASHI KATSUO 42G

54.600₫

 

BỘT NÊM VỊ RONG BIỂN SHIMAYA KOMBU DASHINOMOTO

47.900₫

 

CÁ NGỪ BÀO HANAKATSUO CHIDORI 100G

150.000₫

 

CÀ RI TÁO MẬT ONG KHÔNG CAY HOUSE

87.400₫

 

CÀ RY CAY S&B 400G

355.700₫

 

GIA VỊ CÀ RI CAY VỪA JAWA 185G

129.600₫

 

Gia vị rắc cơm vị cá cơm Bburilak Bibillak 4 gói

109.900₫

 

Gia vị rắc cơm vị rau củ Bburilak Bibillak 4 gói

109.900₫

 

GIA VỊ RẮC CƠM VỊ RAU CỦ, TRỨNG CÁ TUYẾT VÀ MÙ TẠT TANAKA 33G

59.000₫

 

GIA VỊ SOUP TỪ CÁ CƠM DASIDA 100G

31.000₫

 

MIRIN HỮU CƠ CARWARI 250ML

379.000₫

 

NƯỚC CHẤM THỊT NƯỚNG BELL FOOD 240G

81.000₫

 

NƯỚC CHẤM THỊT NƯỚNG KIN DARE BELL FOOD 232G

81.000₫

 

NƯỚC CHẤM THỊT NƯỚNG VỊ CAY BELL FOOD 230G

81.000₫