GIA VỊ & PHỤ LIỆU NHẬT, HÀN QUỐC

BỘT NÊM VỊ RONG BIỂN SHIMAYA KOMBU DASHINOMOTO

51.500₫

 

CÀ RI CAY GOLDEN S&B 220G

127.100₫

 

TƯƠNG DAISHI MISO VỚI CHIẾT XUẤT CÁ NGỪ MIKO 300G

87.600₫

 

TƯƠNG SHIRO MISO HIỆU MIKO 300G

59.400₫

 

CÁ NGỪ BÀO HANAKATSUO CHIDORI 100G

150.000₫

 

SỐT ƯỚP GÀ NƯỚNG TERIYAKI 185G

91.500₫

 

BỘT NÊM TỪ CÁ MUTENKA DASHI KATSUO 42G

54.600₫

 

NƯỚC TƯƠNG TAMARI HỮU CƠ CLEARSPRING 150ML

315.000₫

 

NƯỚC SỐT ƯỚP LƯƠN NƯỚNG UNAGI 210G

133.900₫

 

RƯỢU NẤU ĂN VỊ NGỌT HINODE MIRIN 320ML

93.000₫

 

RONG BIỂN CUỘN KIMBAP 10G

25.800₫

 

RONG BIỂN KHÔ 35G

109.000₫

 

RONG BIỂN KHÔ DASHI KONBU 100G

154.900₫

 

NƯỚC TƯƠNG SASHIMI YAMASA SASHIMI CHOUYU 200ML

96.900₫

 

SỐT SALAD MÈ BELL FOOD 215G

81.000₫

 

CÀ RI TÁO MẬT ONG KHÔNG CAY HOUSE

87.400₫