Đậu Hầm

BẮP NGÔ NGỌT HỮU CƠ ĐÓNG HỘP LUCE 340G

105.900₫

 

BẮP NGỌT HỮU CƠ ĐÓNG HỘP BIO IDEA 340G

114.500₫

 

BẮP NGỌT NGUYÊN HẠT CRYSTAL 432G

38.900₫

 

ĐẬU BIANCHI DI SPAGNA CASA RINALDI 400G

67.000₫

 

ĐẬU CANNELLINI CASA R. 400G

67.000₫

 

ĐẬU ĐỎ ĐÓNG HỘP ANNALISA 400G

40.800₫

 

ĐẬU ĐỎ GIAGUARO 400G

35.500₫

 

ĐẬU ĐỎ HỮU CƠ ĐÓNG HỘP LUCE 400G

84.900₫

 

ĐẬU GÀ ĐÓNG HỘP ANNALISA 400G

40.800₫

 

ĐẬU GÀ ĐÓNG HỘP CASTELLO 400G

28.900₫

 

ĐẬU GÀ ĐÓNG HỘP CONTEL 400G

34.000₫

 

ĐẬU GÀ GIAGUARO 400G

35.500₫

 

ĐẬU GÀ HỮU CƠ ĐÓNG HỘP LUCE 400G

84.900₫

 

ĐẬU GÀ HỮU CƠ KHÔNG CHỨA BPA HONEST TO GOODNESS 400G

199.000₫

 

ĐẬU GÀ HỮU CƠ KHÔNG MUỐI GLOBAL ORGANICS

67.900₫

 

ĐẬU HÀ LAN ĐÓNG HỘP ANNALISA 400G

40.800₫