Đậu

ĐẬU ĐEN ĐÀ LẠT PMT 450g

29.400₫

 

ĐẬU ĐEN KHÔ NICO 200G

52.000₫

 

ĐẬU ĐEN XANH LÒNG PMT 450G

36.800₫

 

ĐẬU ĐỎ

90.750₫

 

ĐẬU ĐỎ HỮU CƠ LUMLUM 250G

77.500₫

 

ĐẬU ĐỎ PMT 450G

35.600₫

 

ĐẬU GÀ HỮU CƠ BOHLSENER MUHLE

150.500₫

 

ĐẬU GÀ HỮU CƠ MARKAL 500G

166.000₫

 

ĐẬU GÀ MC KENZIE'S 375G

84.000₫

 

ĐẬU HÀ LAN XANH TÁCH ĐÔI MCKENZIE'S 500G

82.500₫

 

ĐẬU LĂNG ĐỎ HỮU CƠ BOHLSENER MUHLE

183.200₫

 

ĐẬU LĂNG ĐỎ MCKENZIE'S 400G

84.000₫

 

ĐẬU LĂNG NÂU HỮU CƠ BOHLSENER MUHLE 500G

191.900₫

 

ĐẬU LĂNG NÂU KHÔ SABAROT 500G

107.500₫

 

ĐẬU LĂNG PHÁP MCKENZIE'S 375G

141.500₫

 

ĐẬU LĂNG VÀNG TÁCH ĐÔI MCKENZIE'S 500G

105.000₫