Đậu

ĐẬU CÔ VE HẠT TRẮNG PMT 450G

39.600₫

 

ĐẬU ĐEN ĐÀ LẠT PMT 450g

29.400₫

 

ĐẬU ĐEN XANH LÒNG PMT 450G

36.800₫

 

ĐẬU ĐỎ

90.750₫

 

ĐẬU ĐỎ HỮU CƠ LUMLUM 250G

75.800₫

 

ĐẬU ĐỎ PMT 450G

37.800₫

 

ĐẬU GÀ HỮU CƠ BOHLSENER MUHLE

145.900₫

 

ĐẬU GÀ MC KENZIE'S 375G

97.128₫

 

ĐẬU HÀ LAN XANH TÁCH ĐÔI MCKENZIE'S 500G

81.636₫

 

ĐẬU LĂNG ĐỎ HỮU CƠ BOHLSENER MUHLE

183.200₫

 

ĐẬU LĂNG ĐỎ MCKENZIE'S

113.188₫

 

ĐẬU LĂNG NÂU HỮU CƠ BOHLSENER MUHLE 500G

191.900₫

 

ĐẬU LĂNG NÂU KHÔ SABAROT 500G

107.520₫

 

ĐẬU LĂNG PHÁP MCKENZIE'S 375G

141.602₫

 

ĐẬU LĂNG VÀNG TÁCH ĐÔI MCKENZIE'S 500G

105.000₫

 

ĐẬU LĂNG XANH HỮU CƠ BOHLSENER MUHLE

272.700₫