Đậu

ĐẬU XANH HỮU CƠ HUẾ VIỆT 300G

45.900₫

 

ĐẬU NÀNH PMT 450G

20.400₫

 

ĐẬU PHỘNG PMT 450G

40.800₫

 

ĐẬU XANH HẠT PMT 450G

30.800₫

 

ĐẬU PHỤNG HỮU CƠ HUẾ VIỆT 300G

49.500₫

 

ĐẬU ĐEN ĐÀ LẠT PMT 450g

29.400₫

 

ĐẬU TRẮNG BI PMT 450G

31.800₫

 

ĐẬU ĐỎ PMT 450G

35.600₫

 

ĐẬU XANH KHÔNG VỎ PMT 450G

34.400₫

 

ĐẬU PHỘNG TÁCH VỎ LỤA VỊ DỪA CAY NAM XANH 70G

35.900₫

 

ĐẬU ĐỎ HỮU CƠ HUẾ VIỆT 300G

45.500₫

 

ĐẬU ĐEN XANH LÒNG PMT 450G

36.800₫

 

ĐẬU XANH CÀ PMT 450G

31.400₫

 

ĐẬU PHỘNG RANG KHÔNG DẦU NAM XANH 70G

29.500₫

 

ĐẬU ĐEN XANH LÒNG HỮU CƠ HUẾ VIỆT 300G

49.500₫

 

ĐẬU PHỘNG TÁCH VỎ LỤA VỊ TỎI ỚT NAM XANH 70G

35.900₫