Đậu

ĐẬU LĂNG ĐỎ MCKENZIE'S 400G

83.900₫

 

ĐẬU LĂNG XANH MCKENZIE'S 375G

84.000₫

 

ĐẬU GÀ MC KENZIE'S 375G

84.000₫

 

ĐẬU XANH HỮU CƠ HUẾ VIỆT 300G

54.900₫

 

ĐẬU PHỤNG HỮU CƠ HUẾ VIỆT 300G

54.900₫

 

ĐẬU ĐỎ HỮU CƠ HUẾ VIỆT 300G

49.900₫

 

ĐẬU GÀ HỮU CƠ MARKAL 500G

166.000₫

 

ĐẬU TRẮNG BI PMT 450G

31.800₫

 

ĐẬU ĐỎ PMT 450G

35.600₫

 

ĐẬU XANH CÀ PMT 450G

31.400₫

 

ĐẬU ĐEN ĐÀ LẠT PMT 450g

29.400₫

 

ĐẬU ĐEN XANH LÒNG PMT 450G

36.800₫

 

ĐẬU NÀNH PMT 450G

20.400₫

 

ĐẬU PHỘNG PMT 450G

40.800₫

 

ĐẬU XANH HẠT PMT 450G

30.800₫

 

ĐẬU THẬN ĐỎ PMT 450G

37.600₫