Các Loại Hạt Khô Khác

BẠCH QUẢ TƯƠI TÁCH VỎ 100G

21.190₫

 

BẮP HỮU CƠ DÙNG LÀM BẮP RANG H. TO GOODNESS 650G

425.000₫

 

ĐẬU CICERCHIE (GRASS PEA) HỮU CƠ SOTTO 400G

175.000₫

 

ĐẬU ĐEN HỮU CƠ VINAMIT 1KG

86.900₫

 

ĐẬU GÀ ĐEN CECI NERI HỮU CƠ SOTTO 400G

156.000₫

 

ĐẬU GÀ HỮU CƠ ARROWHEAD MILL 450G

169.000₫

 

ĐẬU GÀ HỮU CƠ SOTTO 400G

134.000₫

 

ĐẬU HÀ LAN HỮU CƠ ĐÃ TÁCH HẠT SOTTO 400G

141.000₫

 

ĐẬU HÀ LAN VÀNG HỮU CƠ PARLIAMENT 500G

139.500₫

 

ĐẬU HÀ LAN XANH TÁCH ĐÔI HỮU CƠ EDISON 454G

149.900₫

 

ĐẬU HỖN HỢP PARLIAMENT 500G

148.500₫

 

ĐẬU LĂNG ĐỎ ARROWHEAD MILL 450G

157.900₫

 

ĐẬU LĂNG XANH HỮU CƠ ARROWHEAD MILL 450G

169.000₫

 

ĐẬU NÀNH HỮU CƠ LOTUS 500G

205.000₫

 

ĐẬU NÀNH HỮU CƠ LUMLUM 250G

73.000₫

 

HẠT AMARANTH HỮU CƠ BOHLSENER MUHLE 500G

124.500₫