Các Loại Hạt Khô Khác

BẠCH QUẢ TƯƠI TÁCH VỎ 100G

17.480₫

 

BẮP HỮU CƠ DÙNG LÀM BẮP RANG H. TO GOODNESS 650G

329.000₫

 

ĐẬU ĐEN HỮU CƠ VINAMIT 1KG

86.900₫

 

ĐẬU GÀ HỮU CƠ ARROWHEAD MILL 450G

164.900₫

 

ĐẬU HÀ LAN XANH TÁCH ĐÔI HỮU CƠ EDISON 454G

149.900₫

 

ĐẬU LĂNG ĐỎ ARROWHEAD MILL 450G

154.900₫

 

ĐẬU LĂNG XANH HỮU CƠ ARROWHEAD MILL 450G

180.500₫

 

ĐẬU NÀNH HỮU CƠ LUMLUM 250G

58.200₫

 

HẠT AMARANTH HỮU CƠ BOHLSENER MUHLE 500G

124.500₫

 

HạT BRAZIL HữU CƠ SUNFOOD

419.500₫

 

HẠT CÂY GAI DẦU HONEST TO GOODNESS 200G

262.500₫

 

HẠT CÂY GAI DẦU HỮU CƠ HEMP FOODS 250G

349.900₫

 

HẠT ĐẠI MẠCH MOCHIMUGI 600G

210.000₫

 

HẠT DỀN HỮU CƠ ARROWHEAD MILL 450G

169.900₫

 

HẠT DIÊM MẠCH HỮU CƠ NATURGREEN 225G

160.900₫

 

HẠT GAI DẦU GOOD HEMP 225G

255.000₫