Bầu, Bí & Mướp

BẦU NGỌT

23.192₫

 

BÍ ĐAO

39.000₫

 

BÍ ĐAO NICO

75.000₫

 

BÍ NGÔ

42.000₫

 

BÍ NGÔ MỸ

43.500₫

 

BÍ NGÔ NHẬT

59.500₫

 

BÍ NGÔ NON

19.200₫

 

BÍ NGÒI VÀNG

46.250₫

 

BÍ NGÒI XANH

18.600₫

 

MƯỚP

24.000₫

 

MƯỚP HƯƠNG

23.192₫

 

TRÁI BẦU NICO

74.950₫