Bầu, Bí & Mướp

BẦU NGỌT

23.192₫

 

BÍ ĐAO

39.000₫

 

BÍ ĐAO NICO

71.511₫

 

BÍ NGÔ

59.000₫

 

BÍ NGÔ MỸ

43.500₫

 

BÍ NGÔ NHẬT

59.500₫

 

BÍ NGÔ NON

20.670₫

 

BÍ NGÒI VÀNG

31.800₫

 

BÍ NGÒI XANH

15.270₫

 

MƯỚP

18.543₫

 

MƯỚP HƯƠNG

23.192₫

 

TRÁI BẦU NICO

71.511₫