Bầu, Bí & Mướp

BẦU NGỌT

23.192₫

 

BÍ ĐAO

39.000₫

 

BÍ ĐAO HỮU CƠ 500G

45.000₫

 

BÍ ĐỎ 1KG

65.000₫

 

BÍ ĐỎ GIỐNG NHẬT 1KG

59.500₫

 

BÍ ĐỎ HỒ LÔ HỮU CƠ T.N.F 1KG

79.900₫

 

BÍ ĐỎ NON 300G

16.500₫

 

BÍ GẤC 1KG

179.000₫

 

BÍ NGÔ MỸ

43.500₫

 

BÍ NGÒI HỮU CƠ 500G

195.000₫

 

BÍ NGÒI NON HỖN HỢP 500G

113.950₫

 

BÍ NGÒI VÀNG 500G

52.000₫

 

BÍ NGÒI XANH 300G

20.700₫

 

BÍ RỢ 1KG

42.000₫

 

BÍ VÀNG BABY 300G

44.700₫

 

MƯỚP 500G

24.000₫