Bầu, Bí & Mướp

BẦU NGỌT

23.192₫

 

BÍ ĐAO

39.000₫

 

BÍ ĐAO NICO

45.000₫

 

BÍ ĐỎ

65.000₫

 

BÍ ĐỎ HỒ LÔ HỮU CƠ T.N.F

79.900₫

 

BÍ NGÔ

42.000₫

 

BÍ NGÔ MỸ

43.500₫

 

BÍ NGÔ NHẬT

59.500₫

 

BÍ NGÔ NON

16.500₫

 

BÍ NGÒI HỮU CƠ 500G

195.000₫

 

BÍ NGÒI NON HỖN HỢP 500G

113.950₫

 

BÍ NGÒI VÀNG

37.500₫

 

BÍ NGÒI XANH

13.500₫

 

MƯỚP

24.000₫

 

MƯỚP HƯƠNG

23.192₫

 

MƯỚP HỮU CƠ

24.750₫