Bầu, Bí & Mướp

BẦU NGỌT

23.191₫

 

BÍ ĐAO

39.000₫

 

BÍ ĐAO HỮU CƠ 500G

59.950₫

 

BÍ ĐỎ 1KG

75.900₫

 

BÍ ĐỎ GIỐNG NHẬT 1KG

63.500₫

 

BÍ ĐỎ HỒ LÔ 1KG

44.500₫

 

BÍ ĐỎ HỒ LÔ HỮU CƠ T.N.F 1KG

135.500₫

 

BÍ ĐỎ NON 300G

28.650₫

 

BÍ GẤC 1KG

179.900₫

 

BÍ HẠT ĐẬU 500G

67.750₫

 

BÍ NGÔ MỸ

43.500₫

 

BÍ NGÔ TRẮNG 500G

84.950₫

 

BÍ NGÒI HỮU CƠ 500G

206.450₫

 

BÍ NGÒI NON HỖN HỢP 500G

120.950₫

 

BÍ NGÒI NON HỖN HỢP ONLY NATURAL 200G

44.500₫

 

BÍ NGÒI VÀNG 500G

62.950₫