Bầu, Bí & Mướp

BẦU NGỌT

23.192₫

 

BÍ ĐAO

39.000₫

 

BÍ ĐAO NICO

75.000₫

 

BÍ NGÔ

49.900₫

 

BÍ NGÔ MỸ

43.500₫

 

BÍ NGÔ NHẬT

59.500₫

 

BÍ NGÔ NON

20.670₫

 

BÍ NGÒI VÀNG

38.970₫

 

BÍ NGÒI XANH

15.270₫

 

MƯỚP

19.950₫

 

MƯỚP HƯƠNG

23.192₫

 

TRÁI BẦU NICO

74.950₫