BÁNH MÌ

BÁNH MÌ TRẮNG TÍ HON

4.900₫

 

BÁNH MÌ BAGUETTE MỀM

14.500₫

 

BÁNH MÌ ĐEN NGUYÊN CÁM PEMA SCHWARZBROT 500G

118.000₫

 

BÁNH MÌ PHÁP

14.500₫

 

BÁNH MÌ LÚA MẠCH ĐEN 7*18CM HARVEST BAKING

59.500₫

 

BÁNH MÌ NGUYÊN CÁM MẬT ONG HARVEST BAKING 300G

65.500₫

 

BÁNH MÌ BỘT LÚA MẠCH ĐEN VÀ HẠT CARAWAY HARVEST BAKING 300G

84.900₫

 

BÁNH MÌ 12 HẠT NGŨ CỐC 7*18CM HARVEST BAKING

44.900₫

 

BÁNH MỲ ĐEN NGUYÊN CÁM VỚI HẠT LANH PEMA 500G

118.000₫

 

BÁNH MÌ MEN CHUA HẠT DINH DƯỠNG TARTINE 400G

68.000₫

 

BÁNH MÌ 12 HẠT NGŨ CỐC HARVEST BAKING 300G

69.500₫

 

BÁNH TORTILLAS NGUYÊN CÁM HARVEST BAKING

127.500₫

 

BÁNH BÔNG LAN NHO LE STER 250G

98.500₫

 

BÁNH MÌ NGUYÊN CÁM BƠ HẢO HẠNG HARVEST BAKING 300G

69.900₫

 

BÁNH MÌ MEN CHUA BỘT NGUYÊN CÁM TARTINE 400G

56.000₫

 

BÁNH BÔNG LAN LE STER 250G

98.500₫