BÁNH MÌ

BÁNH BARM TARTINE 60G

22.500₫

 

BÁNH BÔNG LAN LE STER 250G

98.500₫

 

BÁNH BÔNG LAN NHO LE STER 250G

98.500₫

 

BÁNH BÔNG LAN SOCOLA LE STER 250G

98.500₫

 

BÁNH HOT DOG LÚA MẠCH ĐEN 7*15CM

16.500₫

 

BÁNH HOT DOG NGUYÊN CÁM 7*15CM

16.500₫

 

BÁNH MÌ 12 HẠT NGŨ CỐC 7*18CM

44.900₫

 

BÁNH MÌ 12 HẠT NGŨ CỐC HARVEST BAKING 300G

69.500₫

 

BÁNH MÌ BAGUETTE MỀM

14.500₫

 

BÁNH MÌ BƠ MUỐI D-PLUS

22.700₫

 

BÁNH MÌ BỘT LÚA MẠCH ĐEN VÀ HẠT CARAWAY HARVEST BAKING 300G

84.900₫

 

BÁNH MÌ ĐEN HỮU CƠ PUMPERNICKEL 500G

106.400₫

 

BÁNH MÌ ĐEN NGUYÊN CÁM PEMA SCHWARZBROT 500G

118.000₫

 

BÁNH MÌ ĐEN RYVITA 250G

110.500₫

 

BÁNH MÌ HẠT CHIA & HẠT LANH HƯU CƠ BIONA 500G

211.900₫

 

BÁNH MÌ HẠT DỀN & DIÊM MẠCH HỮU CƠ BIONA 500G

211.900₫