Dưa

DƯA LÊ HÀN QUỐC

160.956 đ

 

DƯA LƯỚI RUỘT VÀNG

102.685 đ

 

DƯA LƯỚI HÀ LAN

81.469 đ

 

DƯA HẤU KHÔNG HẠT (KHOẢNG 2.5KG/TRÁI)

115.892 đ