Dưa

DƯA LÊ HÀN QUỐC

157.800 đ

 

DƯA LƯỚI RUỘT VÀNG

100.700 đ

 

DƯA LƯỚI HÀ LAN

79.900 đ

 

DƯA HẤU KHÔNG HẠT (KHOẢNG 2.5KG/TRÁI)

113.700 đ