Sữa Thanh Trùng

SỮA TƯƠI THANH TRÙNG KHÔNG ĐƯỜNG BARISTA 1,8L

79.500 đ

 

SỮA TƯƠI THANH TRÙNG MOO MILK 950ML

47.200 đ

 

SỮA TƯƠI THANH TRÙNG MOO MILK 300ML

19.300 đ

 

SỮA THANH TRÙNG CÓ ĐƯỜNG ĐÀ LẠT MILK 180ML

11.900 đ

 

SỮA THANH TRÙNG SOCOLA DALAT MILK 180ML

11.900 đ

 

SỮA THANH TRÙNG KHÔNG ĐƯỜNG DALAT MILK 950ML

42.900 đ

 

SỮA THANH TRÙNG KHÔNG ĐƯỜNG DALAT MILK 450ML

24.900 đ

 

SỮA THANH TRÙNG KHÔNG ĐƯỜNG DALAT MILK 180ML

11.900 đ

 

SỮA THANH TRÙNG DÂU DALAT MILK 180ML

11.900 đ

 

SỮA THANH TRÙNG CÓ ĐƯỜNG FARM MILK 300ML

19.700 đ

 

SỮA THANH TRÙNG KHÔNG ĐƯỜNG FARM MILK 300ML

19.700 đ