Sữa Chua

SỮA CHUA VỊ DÂU POPLAIT 125G

26.800 đ

 

SỮA CHUA VỊ NHA ĐAM EMMI 100G

29.500 đ

 

SỮA CHUA ÍT BÉO EMMI 100G

29.500 đ

 

SỮA CHUA VỊ XOÀI EMMI 100G

29.500 đ

 

SỮA CHUA VỊ VIỆT QUẤT EMMI 100G

29.500 đ

 

SỮA CHUA DÂU EMMI 100G

29.500 đ

 

SỮA CHUA PHÚC BỒN TỬ EMMI 100G

29.500 đ

 

SỮA CHUA VỊ MẬN KHÔ ELLE & VIRE 125G

22.700 đ

 

SỮA CHUA HY LẠP VỊ ĐÀO 2% BÉO EMMI 150G

68.600 đ

 

SỮA CHUA HY LẠP VỊ DÂU 2% BÉO EMMI 150G

68.600 đ

 

SỮA CHUA HY LẠP VỊ VIỆT QUẤT 2% BÉO EMMI 150G

68.600 đ

 

SỮA CHUA KHÔNG ĐƯỜNG EMMI GREEK 0%

68.700 đ