Rau Gia Vị

HÀNH LÁ (G)

6.285 đ

 

NGÒ GAI HỮU CƠ NICO

10.575 đ

 

RAU THƠM HỖN HỢP NICO YASAI

27.850 đ

 

RAU TÍA TÔ NICO YASAI

16.890 đ

 

HÀNH PARO HỮU CƠ NICO

21.250 đ

 

LÁ HƯƠNG THẢO GG (G)

25.870 đ

 

LÁ HƯƠNG THẢO DLG

14.925 đ

 

LÁ HƯƠNG THẢO

12.660 đ

 

KINH GIỚI CAY RC (G)

9.950 đ

 

HÀNH LÁ HỮU CƠ (G)

5.870 đ

 

LÁ XÔ THƠM RC (G)

5.970 đ

 

CỎ XẠ HƯƠNG RC (G)

7.590 đ