Rau Gia Vị

RAU RĂM NICO 50G

14.900 đ

 

HÀNH LÁ (G)

6.795 đ

 

NGÒ GAI HỮU CƠ NICO

11.434 đ

 

RAU THƠM HỖN HỢP NICO YASAI

30.111 đ

 

RAU TÍA TÔ NICO YASAI

18.000 đ

 

HÀNH PARO HỮU CƠ NICO

45.951 đ

 

LÁ HƯƠNG THẢO GG (G)

27.971 đ

 

LÁ HƯƠNG THẢO

13.688 đ

 

KINH GIỚI CAY RC (G)

10.500 đ

 

LÁ XÔ THƠM RC (G)

6.455 đ

 

CỎ XẠ HƯƠNG RC (G)

8.206 đ

 

LÁ BẠC HÀ CHOCOLATE

11.363 đ