Bắp Cải

CẢI THẢO NICO YASAI

79.400 đ

 

BẮP CẢI TRÒN NICO

46.000 đ

 

BẮP CẢI TRẮNG TRF

41.000 đ

 

BẮP CẢI TRÁI TIM

20.800 đ

 

BẮP CẢI TÍM

45.000 đ

 

XÀ LÁCH ĐẮNG ĐỎ RADICCHIO

57.000 đ

 

CẢI THẢO

12.000 đ