RAU ĂN LÁ  :  Bắp Cải

BẮP CẢI TRẮNG

9.675 đ

 

BẮP CẢI TRÁI TIM

19.680 đ

 

BẮP CẢI TÍM

39.700 đ

 

XÀ LÁCH ĐẮNG ĐỎ RADICCHIO

53.850 đ

 

CẢI THẢO

11.175 đ