RAU ĂN LÁ

HÀNH LÁ (G)

6.600 đ

 

XÀ LÁCH XOĂN RRFARN 100G

52.465 đ

 

XÀ LÁCH CAROL

14.600 đ

 

XÀ LÁCH BÚP RC

14.200 đ

 

XÀ LÁCH ROMAINE

20.700 đ

 

CẢI ĐUÔI PHỤNG NICO YASAI

29.400 đ

 

NGÒ GAI HỮU CƠ NICO

11.200 đ

 

XÀ LÁCH FINE FRISSEE

19.500 đ

 

RAU XÀ LÁCH SAN HÔ (G)

20.800 đ

 

CẢI NHẬT MIZUNA C.U

41.800 đ

 

RAU THƠM HỖN HỢP NICO YASAI

29.500 đ

 

CẢI THẢO HỎA TIỄN 100G

49.600 đ