RAU ĂN LÁ

HÀNH LÁ (G)

6.795 đ

 

XÀ LÁCH XOĂN RRFARN 100G

53.514 đ

 

XÀ LÁCH CAROL

14.899 đ

 

XÀ LÁCH BÚP RC

14.488 đ

 

XÀ LÁCH ROMAINE

21.192 đ

 

CẢI ĐUÔI PHỤNG NICO YASAI

29.992 đ

 

NGÒ GAI HỮU CƠ NICO

11.434 đ

 

XÀ LÁCH FINE FRISSEE

21.083 đ

 

RAU XÀ LÁCH SAN HÔ (G)

21.278 đ

 

RAU CẢI RỔ C.U

25.979 đ

 

CẢI NHẬT MIZUNA C.U

42.636 đ

 

RAU THƠM HỖN HỢP NICO YASAI

30.111 đ