RAU ĂN LÁ

HÀNH LÁ (G)

6.285 đ

 

XÀ LÁCH XOĂN RRFARN 100G

49.500 đ

 

XÀ LÁCH CAROL

13.780 đ

 

XÀ LÁCH BÚP RC

13.400 đ

 

XÀ LÁCH ROMAINE

19.600 đ

 

CẢI ĐUÔI PHỤNG NICO YASAI

27.740 đ

 

NGÒ GAI HỮU CƠ NICO

10.575 đ

 

XÀ LÁCH FINE FRISSEE

19.500 đ

 

RAU XÀ LÁCH SAN HÔ (G)

19.680 đ

 

RAU THƠM HỖN HỢP NICO YASAI

27.850 đ

 

CẢI THẢO HỎA TIỄN 100G

46.850 đ

 

XÀ LÁCH REX

17.250 đ