RAU ĂN LÁ

RAU RĂM NICO 50G

14.900 đ

 

MĂNG TÂY LOẠI 1

44.970 đ

 

HỖN HỢP NẤU CANH CHUA NICO 200G

34.900 đ

 

LÁ GIANG NICO 100G

27.900 đ

 

BÔNG CẢI XANH VIFARM

58.000 đ

 

BÔNG CẢI TRẮNG VF

50.709 đ

 

HÀNH LÁ (G)

6.795 đ

 

XÀ LÁCH XOĂN RRFARN 100G

53.514 đ

 

XÀ LÁCH CAROL

14.899 đ

 

XÀ LÁCH BÚP RC

14.488 đ

 

XÀ LÁCH ROMAINE

21.192 đ

 

CẢI ĐUÔI PHỤNG NICO YASAI

29.992 đ