Cheddar Cheese

PHÔ MAI LÁT CHEDDAR HỮU CƠ ORGANIC VALLEY 170G

263.800 đ

 

PHÔ MAI MILD CHEDDAR ĐỎ SERIOUSLY 200G

156.700 đ

 

PHÔ MAI MY CHEESE CHEDDAR TASTE PRESIDENT 125G

83.500 đ

 

PHÔ MAI LÁT AMERICAN CHEDDAR F.I.D.M 45% EMBORG 200G

64.500 đ

 

PHÔ MAI CHEDDAR ARLA (G)

32.760 đ

 

PHÔ MAI CHEDDAR CẮT LÁT CHO MÓN BURGER 200G

79.500 đ

 

PHÔ MAI TRẮNG CHEDDAR 50% F.I.D.M 100G

51.000 đ

 

PHÔ MAI CHEDDAR ANCHOR (G)

32.900 đ

 

PHÔ MAI CHEDDAR MILD COLORED (G)

89.760 đ

 

PHÔ MAI CHEDDAR HỮU CƠ DẠNG KHỐI O.VALLEY 226G

267.600 đ

 

PHÔ MAI MOZZARELLA BÀO SỢI (ĐỘ ẨM THẤP) O.V 170G

256.800 đ

 

PHÔ MAI BÀO SỢI HỮU CƠ MILD CHEDDAR O.V 170G

256.800 đ