Blue Cheese

PHÔ MAI GORGONZOLA PICCANTE

176.900 đ

 

PHÔ MAI FOURME D'AMBERT

110.000 đ

 

PHÔ MAI BLUE D'AUVERGNE

112.800 đ

 

PHÔ MAI CANTOREL BLUE D'AUVERGNE (g)

949.000 đ

 

PHÔ MAI GRAND'OR DANISH BLUE

66.800 đ

 

PHÔ MAI RIVOIRE MORBIER

102.000 đ

 

PHÔ MAI STILTON CLAWSON

187.000 đ

 

PHÔ MAI DANABLU

35.960 đ

 

PHÔ MAI GALBANI GORGONZOLA

104.320 đ

 

PHÔ MAI BLEU D'AUVERGNE

128.250 đ