SIÊU THỰC PHẨM   :  Mật Ong Manuka

MẬT ONG MANUKA MGO 400+

1.039.000 đ

 

MẬT ONG MANUKA AUSTRALIAN MGO 120+ BERRINGA

579.800 đ

 

BERRINGA MẬT ONG MANUKA 120+

648.200 đ

 

MẬT ONG MANUKA UMF 5+

997.000 đ

 

MẬT ONG MANUKA UMF 12+ TAHI BEE

1.639.000 đ

 

MẬT ONG MANUKA HONEY UMF 10+ TAHI

1.483.000 đ

 

MẬT ONG MANUKA HONEY UMF 8+ TAHI

1.185.000 đ

 

MẬT ONG MANUKA 70+ AIRBORNE

1.480.000 đ

 

MẬT ONG MANUKA 25+ AIRBORNE

1.090.000 đ

 

MẬT ONG MANUKA TAYLOR PASS UMF 5+

919.250 đ

 

MẬT ONG MANUKA TAYLOR PASS 10+

1.654.000 đ

 

MẬT ONG MANUKA TAYLOR PASS BLEND

573.000 đ