NGŨ CỐC & BÁNH KẸO

KẸO DẺO RẮN HỮU CƠ BIONA 75G

158.000 đ

 

KẸO MÚT CẦU VỒNG HỮU CƠ BIONA 6 PACK

158.000 đ

 

KẸO DẺO GẤU HỮU CƠ BIONA 75G

158.000 đ

 

KẸO SOCOLA VỊ SỮA BẠC HÀ ANDES 132G

89.500 đ

 

BÁNH QUY BƠ LA MERE POULARD 125G

77.900 đ

 

BÁNH QUY SOCOLA LA MERE POULARD 125G

77.900 đ

 

BÁNH QUY BƠ VỊ CHANH LA MERE POULARD 125G

77.900 đ

 

BÁNH OATMEAL VỚI SOCOLA ĐEN & FLAXSEED VOORTMAN 350G

127.500 đ

 

BÁNH QUY HẠNH NHÂN GIÒN VOORTMAN 350G

127.500 đ

 

BÁNH QUY XỐP HẠT HỒ ĐÀO VOORTMAN 227G

127.500 đ

 

BÁNH QUY XỐP HẠNH NHÂN KHÔNG ĐƯỜNG VOORTMAN 227G

127.500 đ

 

BÁNH QUY BƠ LA DORY 50G

23.862 đ