CÁC LOẠI HÀNG KHÔ KHÁC   :  Mật Ong

MẬT ONG HOA CAFE TRACYBEE

220.000 đ

 

MẬT ONG HOA CHÔM CHÔM TRACYBEE 600ML

253.000 đ

 

PHẤN HOA SẠCH TRACYBEE

85.000 đ

 

MẬT ONG HOA CHÔM CHÔM TRACYBEE 189ML

88.000 đ

 

MẬT ONG HOA CÀ PHÊ TRACYBEE 189ML

85.000 đ

 

MẬT ONG TỪ CÂY SỒI TAYLOR PASS NZ

396.200 đ

 

MẬT ONG CỎ BA LÁ TAYLOR PASS NZ

499.200 đ

 

MẬT ONG HOA DẠI TAYLOR PASS NZ

465.000 đ

 

MẬT ONG HOA LƯU LY XANH TAYLOR PASS NZ

492.560 đ

 

MẬT ONG HOA OẢI HƯƠNG

372.000 đ

 

MẬT ONG HOA CAM HỮU CƠ

226.400 đ

 

MẬT ONG AIRBORNE BEECH FOREST HONEYDEW

385.000 đ