GIA VỊ KHÔ   :  Muối

Muối Biển Erbaviva 680g

1.154.800 đ

 

MUỐI TỎI McCORMICK

68.000 đ

 

MUỐI BIỂN CÓ NẮP XAY McCORMICK

125.000 đ

 

MUỐI ĐÁ YAOKIN CRYSTALS

49.600 đ

 

MUỐI HỒNG MCKENZIE'S

274.600 đ

 

MUỐI BIỂN VÙNG ĐỊA TRUNG HẢI KIRKLAND

298.000 đ

 

MUỐI HỒNG VÙNG HIMALAYA KIRKLAND

287.500 đ

 

MUỐI ÍT NATRI SAXA LOW SODIUM SALT

129.000 đ

 

MUỐI HỘT SAXA ROCK SALT

72.000 đ

 

MUỐI TINH KHIẾT XÔNG KHÓI NATURATA

211.000 đ

 

MUỐI HỒNG HYMALAYA SUNFOOD      

337.000 đ

 

MUỐI BIỂN

120.000 đ