Available

Vnmese Duck Pepper Lalot Sausage Hoang Yen 500G

Origin: Vietnam
Packaging: Box
229,900₫
icon stock 13 in stock
> <
SKU: 290018440000
General info: Vnmese Duck Pepper Lalot Sausage Hoang Yen 500G

Reviews, customer reviews

Nội dung các Câu hỏi và câu trả lời nhập ở trang nội dung.
 Vnmese Duck  Pepper Lalot Sausage Hoang Yen 500G

Added to cart

Added to wishlist