Out of stock

Viet Namese Pork Sausage Minh Huong 500G

Origin: Viet Nam
Packaging: Pack
169,900₫
icon stock 0 in stock
SKU: 290018401000
General info: Viet Namese Pork Sausage Minh Huong 500G

Reviews, customer reviews

Nội dung các Câu hỏi và câu trả lời nhập ở trang nội dung.
 Viet Namese Pork Sausage Minh Huong 500G

Added to cart

Added to wishlist