Available

Udon Seafood Flavor Bongojang 212G

Origin: Korea
Packaging: Pack
35,900₫
icon stock 45 in stock
> <
SKU: 290016572000
General info: UDON SEAFOOD FLAVOR BONGOJANG 212G

Reviews, customer reviews

Nội dung các Câu hỏi và câu trả lời nhập ở trang nội dung.
 Udon Seafood Flavor Bongojang 212G

Added to cart

Added to wishlist