Available

Pickled Shrimp Ngoc Lien 430G

Origin: Viet Nam
Packaging: Jar
139,900₫
icon stock 16 in stock
> <
SKU: 290018410000
General info: Pickled Shrimp Ngoc Lien 430G

Reviews, customer reviews

Nội dung các Câu hỏi và câu trả lời nhập ở trang nội dung.
 Pickled Shrimp Ngoc Lien 430G

Added to cart

Added to wishlist