Out of stock

Milk Chocolate Crunchy Biscuity Pearls 36% Caramelia 120G

Origin: France
Packaging: Bar
189,900₫
icon stock 0 in stock
SKU: 290017705000
General info: Milk Chocolate Crunchy Biscuity Pearls 36% Caramelia 120G

Reviews, customer reviews

Nội dung các Câu hỏi và câu trả lời nhập ở trang nội dung.
 Milk Chocolate Crunchy Biscuity Pearls 36% Caramelia 120G

Added to cart

Added to wishlist