Out of stock

Milk Chocolate Caramel Pecan 40% Jivara 120G

Origin: France
Packaging: Bar
176,900₫
icon stock 0 in stock
SKU: 290017707000
General info: Milk Chocolate Caramel Pecan 40% Jivara 120G

Reviews, customer reviews

Nội dung các Câu hỏi và câu trả lời nhập ở trang nội dung.
 Milk Chocolate Caramel Pecan 40% Jivara 120G

Added to cart

Added to wishlist