Available

Frozen Whole Duck Liver Labeyrie 500G

Origin: France
Packaging: 500G
1,394,950₫
icon stock 3 in stock
> <
SKU: 290017802000
General info: Frozen Whole Duck Liver Labeyrie 500G

Reviews, customer reviews

Nội dung các Câu hỏi và câu trả lời nhập ở trang nội dung.
 Frozen Whole Duck Liver Labeyrie 500G

Added to cart

Added to wishlist