Out of stock

Frozen Usa Pork Spare-Ribs 500G

Origin: USA
Packaging: 500G
123,950₫
icon stock 0 in stock
SKU: 290017261000
General info: Frozen Usa Pork Spare-Ribs 500G

Reviews, customer reviews

Nội dung các Câu hỏi và câu trả lời nhập ở trang nội dung.

Added to cart

Added to wishlist