Out of stock

Frozen Usa Beef Tenderloin 500G

Origin: USA
Packaging: 500G
862,750₫
icon stock 0 in stock
SKU: 290017258000
General info: Frozen Usa Beef Tenderloin 500G

Reviews, customer reviews

Nội dung các Câu hỏi và câu trả lời nhập ở trang nội dung.

Added to cart

Added to wishlist