Available

Frozen Japanese Beef Rib Eye Nangoku 500G

Origin: Japan
Packaging: 500G
1,097,450₫
icon stock 7 in stock
> <
SKU: 290017807000
General info: Frozen Japanese Beef Rib Eye Nangoku 500G

Reviews, customer reviews

Nội dung các Câu hỏi và câu trả lời nhập ở trang nội dung.
 Frozen Japanese Beef Rib Eye Nangoku 500G

Added to cart

Added to wishlist