Available

Fresh Tofu Skin-Rolled Vn 200G

Origin: VIET NAM
Packaging: Pack
32,900₫
icon stock 15 in stock
> <
SKU: 290017943000
General description: Fresh Tofu Skin -Rolled Vn 200G

Reviews, customer reviews

Nội dung các Câu hỏi và câu trả lời nhập ở trang nội dung.
 Fresh Tofu Skin-Rolled Vn 200G

Added to cart

Added to wishlist