Out of stock

Fresh Beef Chuck Vinabeef Plus 200G

Origin: Vietnam
Packaging: Stray
169,900₫
icon stock 0 in stock
SKU: 290018734000
General info: Fresh Beef Chuck Vinabeef Plus 200G

Reviews, customer reviews

Nội dung các Câu hỏi và câu trả lời nhập ở trang nội dung.
 Fresh Beef Chuck Vinabeef Plus 200G

Added to cart

Added to wishlist