Out of stock

Banh Chung Yellow Flower Sticky Rice Bm Sourdough 1.1Kg

Origin: Viet Nam
Packaging: PCS
268,900₫
icon stock 0 in stock
SKU: 290018471000
General info: Banh Chung Yellow Flower Sticky Rice Bm Sourdough 1.1Kg

Reviews, customer reviews

Nội dung các Câu hỏi và câu trả lời nhập ở trang nội dung.
 Banh Chung Yellow Flower Sticky Rice Bm Sourdough 1.1Kg

Added to cart

Added to wishlist