Xúc Xích

XÚC XÍCH KHÔ PEPPERONI 100G

49.950₫

 

XÚC XÍCH ĐỨC 500G

144.950₫

 

XÚC XÍCH KHÔ D'AUVERGNE 100G

116.000₫

 

XÚC XÍCH KHÔ DẠNG CÂY NHỎ 100G

132.000₫

 

XÚC XÍCH ANH 500G

164.750₫

 

XÚC XÍCH CHORIZO DẠNG CÂY NHỎ 100G

132.000₫

 

XÚC XÍCH KHÔ CHORIZO VIÊN NHỎ LOSTE TRADI-FRANCE 100G

132.000₫

 

COMBO (XÚC XÍCH Ý + XÚC XÍCH Ý CAY) CUORE

135.900₫

 

XÚC XÍCH ĐỨC NIPPON HAM 200G

67.980₫

 

XÚC XÍCH TƯƠI TOULOU 240G

76.680₫

 

XÚC XÍCH Ý CAY CUORE

135.900₫

 

XÚC XÍCH KIỂU Ý ITALIA CUORE 360G

135.900₫

 

XÚC XÍCH ROSEMARY 360G

106.900₫

 

XÚC XÍCH BÒ

174.900₫

 

XÚC XÍCH KHÔ PALIN VIÊN NHỎ LOSTE TRADI-FRANCE 100G

132.000₫

 

XÚC XÍCH BÒ 360G

118.500₫