Xúc Xích

COMBO (XÚC XÍCH Ý + XÚC XÍCH Ý CAY) CUORE

135.900₫

 

SALAMI MUGNANO CAY LEVONI 100G

198.000₫

 

50% OFF
XÚC XÍCH Ả RẬP 500G

163.450₫

326.900₫

 

50% OFF
XÚC XÍCH ANH 500G

139.900₫

279.800₫

 

XÚC XÍCH BÒ

174.900₫

 

XÚC XÍCH BÒ 360G

118.500₫

 

XÚC XÍCH BÒ CEBON 200G

72.300₫

 

XÚC XÍCH CAY CHORIZO ITALIA CUORE 300G

161.940₫

 

XÚC XÍCH CHORIZO DẠNG CÂY NHỎ 100G

132.000₫

 

50% OFF
XÚC XÍCH ĐỨC 500G

124.900₫

249.800₫

 

XÚC XÍCH GÀ ITALIA CUORE 360G

135.900₫

 

XÚC XÍCH HEO CEBON 100G

36.150₫

 

XÚC XÍCH HEO CHORIZO CEBON 100G

37.990₫

 

XÚC XÍCH IBERICO CEBO MUỐI CẮT LÁT 100GR

197.000₫

 

XÚC XÍCH KHÔ CHORIZO VIÊN NHỎ LOSTE TRADI-FRANCE 100G

132.000₫

 

XÚC XÍCH KHÔ D'AUVERGNE 100G

116.000₫