Xúc Xích

COMBO (XÚC XÍCH Ý + XÚC XÍCH Ý CAY) CUORE

119.000₫

 

XÚC XÍCH Ả RẬP 500G

163.500₫

 

XÚC XÍCH Ả RẬP CEBON 200G

79.980₫

 

XÚC XÍCH ANH 500G

139.900₫

 

XÚC XÍCH BÒ

174.900₫

 

XÚC XÍCH BÒ 360G

107.800₫

 

XÚC XÍCH BÒ CEBON (G)

72.300₫

 

XÚC XÍCH CAY MUGNANO LEVONI

198.000₫

 

XÚC XÍCH CHORIZO CEBON (G)

37.990₫

 

XÚC XÍCH CHORIZO KHÔ DẠNG VIÊN LOSTE TRADI 100G

132.000₫

 

XÚC XÍCH ĐỨC 500G

124.900₫

 

XÚC XÍCH GÀ ITALIA CUORE 360G

127.400₫

 

XÚC XÍCH HEO CEBON

36.150₫

 

XÚC XÍCH KHÔ CHORIZO LOẠI NHỎ (G)

132.000₫

 

XÚC XÍCH KHÔ D'AUVERGNE (G)

116.000₫

 

XÚC XÍCH KHÔ MINI CASADEMONT

86.800₫