Xúc Xích

COMBO (XÚC XÍCH Ý + XÚC XÍCH Ý CAY) CUORE

119.000₫

 

XÚC XÍCH Ả RẬP 500G

163.500₫

 

XÚC XÍCH Ả RẬP CEBON 100G

39.990₫

 

XÚC XÍCH ANH 500G

139.900₫

 

XÚC XÍCH BÒ

174.900₫

 

XÚC XÍCH BÒ CEBON (G)

72.300₫

 

XÚC XÍCH CAY MUGNANO LEVONI

189.000₫

 

XÚC XÍCH CHORIZO CEBON (G)

37.990₫

 

XÚC XÍCH CHORIZO KHÔ DẠNG VIÊN LOSTE TRADI 100G

122.490₫

 

XÚC XÍCH ĐỨC 500G

124.900₫

 

XÚC XÍCH HEO CEBON

36.150₫

 

XÚC XÍCH KHÔ CHORIZO LOẠI NHỎ (G)

127.000₫

 

XÚC XÍCH KHÔ D'AUVERGNE (G)

107.300₫

 

XÚC XÍCH KHÔ MINI CASADEMONT

86.800₫

 

XÚC XÍCH KHÔ PEPPERONI 100G

44.000₫

 

XÚC XÍCH KHÔ PLAIN LOẠI NHỎ (G)

126.940₫