Xúc Xích

XÚC XÍCH ĐỨC 500G

124.900₫

 

XÚC XÍCH KHÔ PEPPERONI 100G

43.980₫

 

XÚC XÍCH KHÔ D'AUVERGNE 100G

116.000₫

 

XÚC XÍCH KHÔ DẠNG CÂY NHỎ 100G

132.000₫

 

XÚC XÍCH ANH 500G

139.900₫

 

COMBO (XÚC XÍCH Ý + XÚC XÍCH Ý CAY) CUORE

135.900₫

 

XÚC XÍCH BÒ 360G

118.500₫

 

XÚC XÍCH KHÔ CHORIZO VIÊN NHỎ LOSTE TRADI-FRANCE 100G

132.000₫

 

XÚC XÍCH TƯƠI TOULOU (G)

27.000₫

 

XÚC XÍCH ROSEMARY 360G

106.900₫

 

XÚC XÍCH CHORIZO DẠNG CÂY NHỎ 100G

132.000₫

 

XÚC XÍCH HEO CEBON 100G

36.150₫

 

XÚC XÍCH KHÔ PALIN VIÊN NHỎ LOSTE TRADI-FRANCE 100G

132.000₫

 

XÚC XÍCH Ý CAY CUORE

135.900₫

 

XÚC XÍCH HEO CHORIZO CEBON 200G

75.980₫

 

XÚC XÍCH TRUYỀN THỐNG ORIENTAL CUORE ITALIA 360G

170.500₫