Xà Lách

XÀ LÁCH CAROL HỮU CƠ 250G

62.225₫

 

XÀ LÁCH ICEBERG HỮU CƠ 250G

55.475₫

 

XÀ LÁCH DIẾP XOĂN HỮU CƠ 250G

55.475₫

 

XÀ LÁCH MỠ VÀNG HỮU CƠ 250G

52.250₫

 

XÀ LÁCH ROMAINE HỮU CƠ 250G

55.475₫

 

XÀ LÁCH BÚP XANH HỮU CƠ 250G

52.250₫

 

XÀ LÁCH BÚP ĐỎ HỮU CƠ 250G

52.250₫

 

XÀ LÁCH HỖN HỢP HỮU CƠ 250G

53.750₫

 

XÀ LÁCH HỖN HỢP HỮU CƠ EVERYDAY 250G

72.250₫

 

XÀ LÁCH LOLLO ROSSA ĐỎ THỦY CANH 250G

32.475₫

 

XÀ LÁCH SỒI ĐỎ 250g

32.475₫

 

40% OFF
XÀ LÁCH ROMAINE THỦY CANH 250G

19.485₫

32.475₫

 

XÀ LÁCH MỠ 250g

21.500₫

 

40% OFF
XÀ LÁCH LOLLO XANH THỦY CANH 250G

19.485₫

32.475₫

 

XÀ LÁCH LÁ SỒI XANH THỦY CANH 250g

31.475₫

 

XÀ LÁCH LÁ SỒI ĐỎ THỦY CANH 250g

31.475₫