Xà Lách

XÀ LÁCH ROMAINE THỦY CANH 250G

32.475₫

 

XÀ LÁCH ROMAINE 250G

35.625₫

 

XÀ LÁCH CAROL 250G

22.475₫

 

XÀ LÁCH HỖN HỢP NA 250g

35.000₫

 

XÀ LÁCH XOĂN RRFARN 100G

54.900₫

 

XÀ LÁCH LOLLO XANH THỦY CANH 250G

32.475₫

 

XÀ LÁCH ROMAINE HỮU CƠ 250G

55.475₫

 

XÀ LÁCH ICEBERG 250g

24.625₫

 

XÀ LÁCH LOLLO ROSSA ĐỎ THỦY CANH 250G

32.475₫

 

XÀ LÁCH FRISSEE 250G

27.375₫

 

XÀ LÁCH LOLLO ROSA 250G

35.225₫

 

XÀ LÁCH LOLLO XANH 250g

23.225₫

 

XÀ LÁCH ICEBERG HỮU CƠ 250G

55.475₫

 

XÀ LÁCH DIẾP XOĂN HỮU CƠ 250G

55.475₫

 

XÀ LÁCH HỖN HỢP HỮU CƠ 250G

53.750₫

 

XÀ LÁCH HỖN HỢP HỮU CƠ EVERYDAY 250G

72.250₫