Xà Lách

XÀ LÁCH ROMAINE 250G

37.475₫

 

XÀ LÁCH CAROL 250G

23.625₫

 

XÀ LÁCH HỖN HỢP NA 250g

36.875₫

 

XÀ LÁCH XOĂN RRFARN 100G

57.900₫

 

XÀ LÁCH FRISSEE 250G

28.725₫

 

XÀ LÁCH LOLLO ROSA 250G

36.975₫

 

XÀ LÁCH ROMAINE THỦY CANH 250G

32.475₫

 

XÀ LÁCH LOLLO XANH 250g

24.225₫

 

XÀ LÁCH ICEBERG 250g

29.975₫

 

XÀ LÁCH ROMAINE HỮU CƠ 250G

55.475₫

 

XÀ LÁCH LOLLO XANH THỦY CANH 250G

32.475₫

 

XÀ LÁCH SỒI XANH 250g

24.375₫

 

XÀ LÁCH SỒI ĐỎ 250g

24.475₫

 

XÀ LÁCH LOLLO ROSSA ĐỎ THỦY CANH 250G

32.475₫

 

XÀ LÁCH ICEBERG GIỐNG NHẬT HOPELAND 250G

23.875₫

 

XÀ LÁCH DIẾP XOĂN HỮU CƠ 250G

58.225₫