Xà Lách

XÀ LÁCH LOLLO ROSA ĐỎ

28.350₫

 

XÀ LÁCH LOLLO XANH TFR

18.750₫

 

XÀ LÁCH ROMAINE

15.980₫

 

XÀ LÁCH BÚP ÚC 500G

95.950₫

 

XÀ LÁCH LÔ LÔ XANH CẦU ĐẤT

20.298₫

 

XÀ LÁCH MỠ CẦU ĐẤT

19.890₫

 

XÀ LÁCH BÚP RC

15.900₫

 

XÀ LÁCH CAROL

14.899₫

 

XÀ LÁCH XOĂN RRFARN 100G

55.000₫

 

XÀ LÁCH ROMAINE

22.000₫

 

XÀ LÁCH FINE FRISSEE

25.500₫

 

XÀ LÁCH XANH SALANOVA

21.800₫

 

XÀ LÁCH XANH OAKLEAF

17.000₫

 

XÀ LÁCH XANH LOLLO

15.900₫

 

XÀ LÁCH LÁ SỒI ĐỎ RC

17.000₫

 

RAU XÀ LÁCH HỖN HỢP NAM EURO

41.842₫