Xà Lách

XÀ LÁCH LÔ LÔ XANH CẦU ĐẤT

20.298₫

 

XÀ LÁCH MỠ CẦU ĐẤT

19.890₫

 

XÀ LÁCH BÚP RC

15.900₫

 

XÀ LÁCH CAROL

14.899₫

 

XÀ LÁCH XOĂN RRFARN 100G

53.514₫

 

XÀ LÁCH ROMAINE

21.192₫

 

XÀ LÁCH FINE FRISSEE

23.850₫

 

XÀ LÁCH XANH SALANOVA

19.800₫

 

XÀ LÁCH XANH OAKLEAF

15.900₫

 

XÀ LÁCH XANH LOLLO

15.900₫

 

XÀ LÁCH LÁ SỒI ĐỎ RC

15.900₫

 

RAU XÀ LÁCH HỖN HỢP NAM EURO

41.842₫

 

XÀ LÁCH FLARE BELL RRFARN

52.500₫

 

XÀ LÁCH RC ROMAINE (G)

15.900₫

 

XÀ LÁCH LOLLO ĐỎ RC (G)

15.900₫

 

XÀ LÁCH LOLLO ĐỎ GG (G)

22.359₫