Xà Lách

XÀ LÁCH LOLLO ROSSA ĐỎ THỦY CANH

27.500₫

 

XÀ LÁCH SỒI ĐỎ GG

27.500₫

 

XÀ LÁCH ROMAINE THỦY CANH

27.500₫

 

XÀ LÁCH MỠ RC

21.500₫

 

XÀ LÁCH LOLLO XANH THỦY CANH

27.500₫

 

XÀ LÁCH LÁ SỒI XANH THỦY CANH

27.500₫

 

XÀ LÁCH LÁ SỒI ĐỎ THỦY CANH

27.500₫

 

XÀ LÁCH FRISSEE

27.500₫

 

XÀ LÁCH BÚP TRÒN THỦY CANH

27.500₫

 

XÀ LÁCH BÚP DÀI THỦY CANH

27.500₫

 

XÀ LÁCH BATAVIA THỦY CANH

27.500₫

 

XÀ LÁCH LOLO TÍM HV 250G

27.900₫

 

XÀ LÁCH ICEBERG

17.500₫

 

XÀ LÁCH LOLLO ROSA ĐỎ

28.350₫

 

XÀ LÁCH LOLLO XANH TFR

16.000₫

 

XÀ LÁCH ROMAINE

15.980₫