Xà Lách

XÀ LÁCH CAROL HỮU CƠ 250G

58.750₫

 

XÀ LÁCH ICEBERG HỮU CƠ 250G

52.250₫

 

XÀ LÁCH DIẾP XOĂN HỮU CƠ 250G

52.250₫

 

XÀ LÁCH MỠ VÀNG HỮU CƠ 250G

52.250₫

 

XÀ LÁCH ROMAINE HỮU CƠ 250G

52.250₫

 

XÀ LÁCH BÚP XANH HỮU CƠ 250G

52.250₫

 

XÀ LÁCH BÚP ĐỎ HỮU CƠ 250G

52.250₫

 

XÀ LÁCH HỖN HỢP HỮU CƠ 250G

53.750₫

 

XÀ LÁCH HỖN HỢP HỮU CƠ EVERYDAY 250G

72.250₫

 

XÀ LÁCH LOLLO ROSSA ĐỎ THỦY CANH

27.500₫

 

XÀ LÁCH SỒI ĐỎ GG

27.500₫

 

XÀ LÁCH ROMAINE THỦY CANH

29.500₫

 

XÀ LÁCH MỠ RC

21.500₫

 

XÀ LÁCH LOLLO XANH THỦY CANH

27.500₫

 

XÀ LÁCH LÁ SỒI XANH THỦY CANH

29.500₫

 

XÀ LÁCH LÁ SỒI ĐỎ THỦY CANH

29.500₫