Wheat Flour

PRIMA SELF RAISING FLOUR 1KG

95.000₫

 

PRIMA BREAD FLOUR 1KG

90.000₫

 

WHOLE WHEAT (NON-GMO) FLOUR BOB'S RED MILL 1.36KG

175.900₫

 

ORG WHOLE WHEAT SPELT FLOUR BOB'S RED MILL 567G

175.900₫

 

ORG ALL PURPOSE FLOUR BOB'S RED MILL 1.36KG

264.900₫

 

WHOLE SEMOLINA FLOUR BOB'S RED MILL 680G

169.900₫

 

PRIMA CAKE FLOUR 1KG

97.400₫

 

ORGANIC BUCKWHEAT FLOUR LOTUS 500G

225.000₫

 

ORGANIC WHOLEMEAL RYE FLOUR LOTUS 1KG

237.900₫

 

ORGANIC RYE FLOUR LOTUS 1KG

269.900₫

 

ORGANIC SPELT FLOUR SOTTOLESTELLE 500G

135.000₫

 

ORGANIC WHOLE GRAIN DARK RYE FLOUR BOB'S RED MILL 567G

157.500₫

 

PLAIN FLOUR ESSENTIALS 1KG

120.900₫

 

WHOLEMEAL PLAIN FLOUR ESSENTIALS 1KG

115.900₫

 

SOFT WHEAT FLOUR FOR CAKES MOLINO 1KG

44.900₫

 

ORG WHOLE WHEAT FLOUR BOB'S RED MILL 1.36KG

264.900₫