Ưu Đãi Tháng 3

25% OFF
XÀ LÁCH ROMAINE THỦY CANH

20.625₫

27.500₫

 

25% OFF
XÀ LÁCH LÁ SỒI XANH THỦY CANH

20.625₫

27.500₫

 

25% OFF
XÀ LÁCH LÁ SỒI ĐỎ THỦY CANH

20.625₫

27.500₫

 

25% OFF
XÀ LÁCH BÚP TRÒN THỦY CANH

20.625₫

27.500₫

 

25% OFF
XÀ LÁCH BATAVIA THỦY CANH

20.625₫

27.500₫

 

SỐT CÀ NAPOLETANA BARILLA 200G

52.000₫

 

10% OFF
GẠO TRẮNG HỮU CƠ NÀNG HƯƠNG 1KG

50.310₫

55.900₫

 

10% OFF
GẠO XÁT DỐI HỮU CƠ NÀNG HƯƠNG 1KG

53.550₫

59.500₫

 

MỲ ỐNG LINGUINE SỐ 13 BARILLA

65.500₫

 

MÌ Ý BARILLA SỐ 3 500G

65.500₫

 

NUI ỐNG TRÒN BARILLA PENNE RIGATE 500G

69.500₫

 

49% OFF
PHI LÊ CÁ TRA ĐÔNG LẠNH (S)

40.010₫

78.450₫

 

10% OFF
GẠO LỨT ĐỎ HỮU CƠ NÀNG HƯƠNG 1KG

80.910₫

89.900₫

 

15% OFF
BÁNH QUY BƠ SOCOLA ST MICHEL 150G

79.815₫

93.900₫

 

10% OFF
GẠO LỨT ĐEN HỮU CƠ NÀNG HƯƠNG 1KG

88.110₫

97.900₫

 

25% OFF
YẾN MẠCH REDTRACTORFOODS 500G

82.500₫

110.000₫