Ưu đãi tháng 11

SỮA TIỆT TRÙNG EMMI SWISS 250ML

29.900₫

 

SỮA CHUA UỐNG VỊ DÂU EMMI 150ML

37.000₫

 

SỮA CHUA UỐNG VIỆT QUẤT EMMI

37.000₫

 

SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG NGUYÊN KEM EMMI SWISS 1L

82.000₫

 

HẠT CHIA ĐEN HỮU CƠ ABSOLUTE 1KG

295.000₫

 

SỮA CHUA DÂU EMMI 100G

29.500₫

 

SỮA CHUA PHÚC BỒN TỬ EMMI 100G

29.500₫

 

SỮA CHUA VỊ XOÀI EMMI 100G

29.500₫

 

SỮA CHUA VỊ VIỆT QUẤT EMMI 100G

29.500₫

 

SỮA CHUA VỊ NHA ĐAM EMMI 100G

29.500₫

 

SI RÔ CÂY PHONG MAPLE JOE 250G

267.000₫

 

SỮA TƯƠI ÍT KEM ARBOREA 1L

54.500₫

 

NẤM HƯƠNG SẤY GIÒN DJ&A 65G

103.000₫

 

SỮA CHUA ÍT BÉO EMMI 100G

29.500₫

 

SỮA TIỆT TRÙNG SKIMMED ARBOREA

49.500₫

 

NUI XOẮN BARILLA FUSILLI 500G

68.600₫