Trứng Cá

TRỨNG CÁ HỒI ĐỎ CAVIA FRIEDRICHS 100G

499.600₫

 

TRỨNG CÁ TUYẾT AMANDA

96.200₫

 

TRỨNG CÁ TUYẾT RAU THÌ LÀ AMANDA 200G

96.200₫

 

TRỨNG CÁ TUYẾT XAY NHUYỄN AMANDA 190G

97.400₫

 

TRỨNG CÁ VÂY TRÒN ĐEN FRIEDRICHS 100G

220.000₫

 

TRỨNG CÁ VÂY TRÒN ĐỎ FRIEDRICHS 100G

220.000₫

 

TRỨNG CÁ VỚI CÀ CHUA KHÔ AMANDA 200G

123.700₫