TRỨNG

10% OFF
TRỨNG GÀ OMEGA 3 FAU

63.000₫

70.000₫

 

10% OFF
TRỨNG GÀ BA HUÂN HỘP 10 TRỨNG

35.910₫

39.900₫

 

10% OFF
Trứng Gà 3 Huân Omega 3 Hộp 6 Trứng

31.410₫

34.900₫

 

10% OFF
TRỨNG GÀ BA HUÂN HỘP 6 TRỨNG

22.410₫

24.900₫

 

10% OFF
TRỨNG GÀ ÁC VNFLAVOR HỘP 10 TRỨNG

49.230₫

54.700₫

 

10% OFF
TRỨNG VỊT OMEGA 3-6-9 VNFLAVOR 350G

34.650₫

38.500₫

 

10% OFF
TRỨNG BẮC THẢO BA HUÂN (4 QUẢ)

26.910₫

29.900₫

 

10% OFF
TRỨNG GÀ NÔNG TRẠI BA HUÂN HỘP 6 TRỨNG

28.620₫

31.800₫

 

10% OFF
TRỨNG VỊT MUỐI BA HUÂN (4 TRỨNG)

26.910₫

29.900₫

 

10% OFF
TRỨNG CÚT BA HUÂN (30 TRỨNG)

28.620₫

31.800₫