TRỨNG

TRỨNG GÀ OMEGA 3 FAU

56.900₫

 

TRỨNG GÀ ÁC VNFLAVOR HỘP 10 TRỨNG

56.800₫

 

TRỨNG GÀ BA HUÂN HỘP 10 TRỨNG

39.900₫

 

Trứng Gà 3 Huân Omega 3 Hộp 6 Trứng

34.900₫

 

TRỨNG VỊT OMEGA 3-6-9 VNFLAVOR 350G

38.500₫

 

TRỨNG GÀ NÔNG TRẠI BA HUÂN HỘP 6 TRỨNG

31.800₫

 

TRỨNG GÀ BA HUÂN HỘP 6 TRỨNG

24.900₫

 

TRỨNG BẮC THẢO BA HUÂN (4 QUẢ)

29.900₫

 

TRỨNG VỊT MUỐI BA HUÂN (4 TRỨNG)

29.900₫

 

TRỨNG CÚT BA HUÂN (30 TRỨNG)

31.800₫