Trái Kiwi

KIWI VÀNG 500G

134.750₫

 

KIWI VÀNG HỮU CƠ 500G

119.750₫

 

KIWI XANH 500G

74.950₫

 

KIWI XANH HỮU CƠ NEW ZEALAND 500G

89.950₫