Trái Kiwi

KIWI VÀNG 500G

129.949₫

 

KIWI VÀNG HỮU CƠ 500G

144.950₫

 

KIWI XANH 500G

74.250₫

 

KIWI XANH HỮU CƠ NEW ZEALAND 500G

89.950₫