Trái Kiwi

KIWI VÀNG 500G

99.750₫

 

KIWI VÀNG HỮU CƠ 500G

119.750₫

 

KIWI XANH 500G

64.500₫

 

KIWI XANH HỮU CƠ NEW ZEALAND 500G

89.950₫