Trái Kiwi

KIWI VÀNG 500G

105.000₫

 

Kiwi Vàng Hữu Cơ

119.500₫

 

KIWI XANH 500G

62.500₫