Trái Kiwi

KIWI VÀNG 500G

92.450₫

 

KIWI VÀNG HỮU CƠ 500G

119.750₫

 

KIWI XANH 500G

59.750₫

 

KIWI XANH HỮU CƠ NEW ZEALAND 500G

89.950₫