TRÁI CÂY ĐÔNG LẠNH

BƠ CẤP ĐÔNG 300G

74.910₫

 

XOÀI CẤP ĐÔNG 300G

42.000₫

 

DÂU ĐÔNG LẠNH

45.000₫

 

TRÁI MÂM XÔI ĐÔNG LẠNH IQF UNIQBERRY 500G

212.800₫

 

VIỆT QUẤT TƯƠI ĐÔNG LẠNH FIRESTONE 1KG

395.900₫

 

CHUỐI ĐÔNG LẠNH

17.700₫

 

HẠT DẺ ĐÔNG LẠNH BOIRON 200G

135.000₫

 

HỖN HỢP RAU QUẢ ĐÔNG LẠNH IQF UNIQBERRY 500G

226.800₫

 

QUẢ MÂM XÔI ĐÔNG LẠNH PONTHIER 1KG

429.000₫

 

VIỆT QUẤT CẤP ĐÔNG 125G

99.000₫

 

TRÁI LÝ CHUA ĐEN ĐÔNG LẠNH IQF UNIQBERRY 500G

212.800₫

 

HỖN HỢP TRÁI CÂY MÙA HÈ ĐÔNG LẠNH IQF UNIQBERRY 500G

212.800₫

 

PHÚC BỒN TỬ ĐÔNG LẠNH PONTHIER 1KG

520.000₫

 

QUẢ ANH ĐÀO PONTHIER ĐÔNG LẠNH IQF 1KG

459.000₫

 

QUẢ LÝ IQF PONTHIER 1KG

449.000₫

 

HỖN HỢP BERRIES MÀU ĐỎ ĐÔNG LẠNH IQF PONTHIER 1KG

429.000₫