TRÁI CÂY ĐÔNG LẠNH

XOÀI ĐÔNG LẠNH

42.000₫

 

HẠT DẺ ĐÔNG LẠNH BOIRON 200G

135.000₫

 

BƠ ĐÔNG LẠNH

74.910₫

 

QUẢ MÂM XÔI ĐÔNG LẠNH PONTHIER 1KG

419.000₫

 

PHÚC BỒN TỬ ĐÔNG LẠNH PONTHIER 1KG

519.000₫

 

DÂU ĐÔNG LẠNH

45.000₫

 

VIỆT QUẤT ĐÔNG LẠNH PONTHIER 1KG

519.000₫

 

DÂU TÂY ĐÔNG LẠNH PONTHIER 1KG

439.000₫

 

NAM VIỆT QUẤT ĐÔNG LẠNH PONTHIER 1KG

599.000₫

 

CHUỐI ĐÔNG LẠNH

17.700₫

 

ĐẠI HOÀNG ĐÔNG LẠNH PONTHIER

319.000₫

 

NAM VIỆT QUẤT NGHIỀN ĐÔNG LẠNH PONTHIER

461.700₫

 

DÂU NGHIỀN ĐÔNG LẠNH PONTHIER

449.600₫

 

DỪA NGHIỀN ĐÔNG LẠNH PONTHIER

457.000₫

 

HẠT DẺ ĐÔNG LẠNH BOIRON 1KG

675.000₫

 

ANH ĐÀO NGHIỀN ĐÔNG LẠNH PONTHIER 1KG

499.500₫