TRÁI CÂY

BƠ BOOTH 500G

42.450₫

 

15% OFF
VIỆT QUẤT

123.675₫

145.500₫

 

BƠ CẤP ĐÔNG 300G

74.910₫

 

ỔI PHÚC LỘC THỌ 500G

30.000₫

 

CHÀ LÀ TƯƠI 100G

64.990₫

 

TÁO GALA 500G

49.950₫

 

CAM NAVEL 500G

59.750₫

 

XOÀI CÁT HÒA LỘC 500G

79.750₫

 

NHO XANH KHÔNG HẠT 500G

149.950₫

 

TÁO ENVY 500G

122.950₫

 

TÁO BREEZE (NZ) 500G

53.450₫

 

XOÀI CẤP ĐÔNG 300G

42.000₫

 

NHO ĐEN KHÔ DAN D PARK

44.200₫

 

KIWI VÀNG 500G

99.750₫

 

15% OFF
NHO KHÔ KHÔNG HẠT SUNVIEW

106.675₫

125.500₫

 

15% OFF
NHO ĐỎ KHÔ SUNVIEW 425G

98.175₫

115.500₫