TRÁI CÂY

DƯA HẤU KHÔNG HẠT (TRÁI KHOẢNG 3KG)

105.000₫

 

BƠ SÁP VIỆT NAM

64.500₫

 

XOÀI HÒA LỘC 500G

65.000₫

 

DƯA LƯỚI

99.500₫

 

CHUỐI FOHLA

25.750₫

 

TÁO XANH MỸ

52.500₫

 

BƠ ĐÔNG LẠNH

74.910₫

 

XOÀI ĐÔNG LẠNH

42.000₫

 

TÁO GALA MỸ 500G

47.500₫

 

TÁO AMBROSIA ĐỎ

82.500₫

 

BƯỞI DA XANH

87.800₫

 

CAM SÀNH

83.800₫

 

TÁO QUEEN (NEW ZEALAND)

49.750₫

 

CAM NAVEL KHÔNG HẠT 500G

54.500₫

 

VIỆT QUẤT KHÔ DAN D PAK

116.900₫

 

KIWI VÀNG 500G

105.000₫