TRÁI CÂY

BƯỞI DA XANH

78.800₫

 

KHÓM TẮC CẬU

30.500₫

 

DƯA LƯỚI RUỘT VÀNG

102.685₫

 

BƠ SÁP VIỆT NAM

64.950₫

 

DƯA HẤU KHÔNG HẠT

150.400₫

 

XOÀI CÁT CHU

74.150₫

 

ĐU ĐỦ (1 TRÁI)

54.311₫

 

XOÀI SẤY DẺO LA PETITE EPICERIE 100G

58.700₫

 

XOÀI SẤY DẺO LA PETITE EPICERIE

24.700₫

 

CAM SÀNH

83.800₫

 

CHANH DÂY

44.900₫

 

QUÝT ĐƯỜNG

88.900₫

 

THANH LONG RUỘT TRẮNG

65.800₫

 

DỨA SẤY DẺO LA PETITE EPICERIE 100G

58.700₫

 

BƠ ĐÔNG LẠNH

74.910₫

 

ĐU ĐỦ SẤY DẺO LA PETITE EPICERIE 100G

58.700₫