TRÁI CÂY

15% OFF
DƯA HẤU KHÔNG HẠT (TRÁI KHOẢNG 3KG)

100.725₫

118.500₫

 

BƯỞI DA XANH

87.800₫

 

BƠ BOOTH

89.750₫

 

NHO XANH KHÔNG HẠT

150.000₫

 

TÁO ENVY SIZE 70

99.950₫

 

CAM NAVEL

62.500₫

 

20% OFF
XOÀI HÒA LỘC

62.000₫

77.500₫

 

20% OFF
TÁO GALA MỸ

45.800₫

57.250₫

 

CHUỐI XIÊM MỸ THO

37.128₫

 

KIWI XANH

64.950₫

 

LÊ HÀN QUỐC

64.950₫

 

TÁO BREEZE (NEW ZEALAND)

57.250₫

 

TÁO AMBROSIA ĐỎ

59.950₫

 

TÁO XANH MỸ

49.450₫

 

THANH LONG RUỘT TRẮNG

65.800₫

 

QUÝT

69.750₫