TRÁI CÂY

VIỆT QUẤT

98.900₫

 

CHUỐI FOHLA 500G

25.750₫

 

DÂU TÂY GIỐNG NHẬT FAMILY 250G

129.900₫

 

ỔI PHÚC LỘC THỌ 500G

29.950₫

 

CAM NAVEL 1KG

129.900₫

 

TÁO XANH 1KG

99.900₫

 

TRÁI BƠ 500G

49.950₫

 

DỪA TRÁI TƯƠI

26.900₫

 

PHÚC BỒN TỬ ĐỎ 170G

94.500₫

 

XOÀI CÁT HÒA LỘC 500G

92.750₫

 

CHERRY 300G

208.770₫

 

NHO XANH KHÔNG HẠT 500G

229.950₫

 

QUẢ MÂM XÔI ĐEN TƯƠI B.F 170G

95.900₫

 

KIWI VÀNG 500G

134.750₫

 

TRÁI TẦM BÓP 160G

50.000₫

 

TÁO ENVY 500G

164.950₫