TRÁI CÂY

BƠ ĐÔNG LẠNH

74.910₫

 

CAM NAVEL KHÔNG HẠT 500G

54.500₫

 

DƯA HẤU KHÔNG HẠT (TRÁI KHOẢNG 3KG)

117.000₫

 

TÁO QUEEN (NEW ZEALAND)

49.500₫

 

QUÝT

69.500₫

 

TÁO BREEZE (NEW ZEALAND)

49.500₫

 

15% OFF
VIỆT QUẤT

84.150₫

99.000₫

 

TÁO ENVY

102.500₫

 

DƯA LƯỚI

129.000₫

 

10% OFF
KIWI VÀNG 500G

89.775₫

99.750₫

 

CAM RUỘT ĐỎ KHÔNG HẠT CARA 500G

69.500₫

 

ỔI PHÚC LỘC THỌ

30.000₫

 

CAM SÀNH

83.800₫

 

TÁO AMBROSIA ĐỎ

82.500₫

 

BƯỞI DA XANH

87.800₫

 

TÁO XANH MỸ

47.500₫