TRÁI CÂY

KHÓM TẮC CẬU

46.000₫

 

DƯA HẤU KHÔNG HẠT (TRÁI KHOẢNG 3KG)

138.000₫

 

BƯỞI DA XANH

78.800₫

 

XOÀI SẤY DẺO LA PETITE EPICERIE 100G

58.700₫

 

KIWI VÀNG

106.400₫

 

NHO VÀNG KHÔ DAN D PAK 150G

61.750₫

 

TÁO XANH MỸ

47.500₫

 

TÁO ROCKIT

149.000₫

 

CAM RUỘT ĐỎ KHÔNG HẠT CARA

64.500₫

 

XOÀI SẤY DẺO LA PETITE EPICERIE

24.700₫

 

CAM NAVEL

59.900₫

 

THANH LONG DẺO TỰ NHIÊN KHÔNG ĐƯỜNG VINAMIT 100G

39.600₫

 

TRÁI CÂY NHIỆT ĐỚI SẤY DẺO LA PETITE

24.700₫

 

CAM SÀNH

83.800₫

 

XOÀI ĐÔNG LẠNH

42.000₫

 

BƠ CUBA

47.500₫