TRÁI CÂY

DÂU ĐÔNG LẠNH

45.000₫

 

LONG NHÃN HƯNG YÊN 100G

49.500₫

 

XOÀI CẤP ĐÔNG 300G

95.850₫

 

CAM NAVEL 500G

54.750₫

 

NHO ĐEN KHÔ DAN D PARK

44.200₫

 

TÁO ENVY 500G

119.950₫

 

VIỆT QUẤT CẤP ĐÔNG 125G

99.000₫

 

TÁO XANH 500G

44.950₫

 

TÁO BREEZE 500G

53.450₫

 

THƠM TẮC CẬU

55.000₫

 

VIỆT QUẤT

99.500₫

 

TÁO GALA 500G

49.950₫

 

TÁO AMBROSIA 500G

49.750₫

 

XOÀI CÁT CHU 500G

44.950₫

 

NHO XANH KHÔNG HẠT 500G

169.750₫

 

XOÀI SẤY DẺO LA PETITE EPICERIE

24.700₫